O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.03.2017 Rusza rejestracja do Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Do 18 kwietnia 2017 r. można zgłaszać się do akcji 'Dni Otwartych Funduszy Europejskich'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 IX posiedzenie Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020

29 marca 2017 w Katowicach obradował Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Wybrano projekty do realizacji z Badań, rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16

Informujemy, że w dniu 28 marca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” oraz dokonał zwiększenia kwoty alokac...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Przedłużenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16)

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr: RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 z Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej do dnia 18 kwietnia 2017 r.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Wybrane wnioski do dofinasowania z działania 3.2 Innowacje w MŚP

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych po ocenie merytorycznej wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów od negatywnej oceny formalnej oraz merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Wybrano projekty na promocję samozatrudnienia

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach konkursów z poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Północny oraz poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia- konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 dla Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listy ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 dla Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 615/181/V/2017 z dnia 28.03.2017 r. przyznał dofinansowanie w kwocie 860 985,00 zł dla projektu pozakonkursowego pn. 'Praca z EURESem - Twoim sukcesem!'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listy ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Listy złożonych wniosków w ramach konkursów z poddziałania 11.1.4 (RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 )

Przedstawiamy listy złożonych wniosków w ramach konkursów z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości


Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys