O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


22.07.2017 Ocena merytoryczna po procedurze odwoławczej z poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizo...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.07.2017 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego

Informujemy, ze został wydłużony termin rozstrzygnięcia naboru dla konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2017 Utrudnienia w kontakcie z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie

21 lipca br. kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie będzie utrudniony.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr  RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2017 Zapowiedź zmiany w konkursach z poddziałań: 7.1.1 oraz 7.1.2 - Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT / RIT ZACH.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w najbliższym czasie udostępnione zostaną nowe wersje regulaminów konkursów: RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17, RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2017 Rozstrzygnięty konkurs z poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.07.2017 21 lipca br. kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sosnowcu będzie utrudniony

21 lipca br. kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sosnowcu będzie utrudniony.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.07.2017 Wspólnie o wsparciu dla MŚP

13 lipca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zorganizował spotkanie poświęcone możliwościom wsparcia MŚP z regionu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.07.2017 Aktualizacja list wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie formalnej po procedurze odwoławczej dla Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

11 lipca 2017 r. została zakończona ocena formalna dla wniosków o dofinansowanie projektów po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości


Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys