O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


23.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.1

14 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 11.1 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.2

21 listopada 2017 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 11.2 wraz z załącznikami. Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ze względu na kontynuowanie prac technicznych platformy PeUP SEKAP (www.sekap.pl) od 20 listopada 2017 r. do 22 listopada 2017 r. nie będzie możliwości automatycznego przesyłania dokumentów z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) do SEKAP-u.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ze względu na planowane prace techniczne na platformie PeUP SEKAP (www.sekap.pl) 17 listopada 2017 r. od godziny 14:00 do 18 listopada 2017 r. do godziny 18:00, Lokalny System Informatycznym (LSI 2014) również będzie niedostępny w tym czasie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.1

14 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 11.0 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów poddziałań 11.2.1-3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów:RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17; RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT Subregionu Centralnego

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ze względu na planowane czasowe wyłączenie platformy SEKAP 17 listopada 2017 r. od godziny 16:00 do 18 listopada 2017 r. do godziny 12:00 w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014) nie będzie możliwości automatycznego przekazywania dokumentów do SEKAP.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.11.2017 Projekt wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym z poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny

Projekt wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.11.2017 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu

W imieniu organizatora – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach – zapraszamy na konferencję „Fundusze Europejskie dla firm – znajdź wsparcie na rozwój biznesu”. Wydarzenie będzie miało miejsce 15 listopada w Hotelu Altus Prestige w Katowicach, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczoś...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.11.2017 Ocena formalna w ramach konkursu z poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej oraz szczegółowy harmonogram konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości


Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys