O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


29.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób, po procedurze odwoławczej

23 maja 2017 r. zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 po procedurze odwoławczej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.4.1. Outplacement - ZIT

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów dla konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.05.2017 Webinar: Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy de minimis

Zapraszamy serdecznie do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu 2 czerca 2017 r. od 12:00,  oczywiscie on-line.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 po procedurze odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 23 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 po procedurze odwoławczej w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Lista wniosków złożonych w konkursie z Podziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w konkursie nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego

16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego

16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 D oskonale, O djazdowo, F antastycznie, E nergetycznie – to przepis na dobrze spędzony czas

Podsumowanie fantastycznego weekendu z Funduszami Europejskimi.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Lista wniosków do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – RIT PŁN

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na 2017 rok

Zarząd Województwa Śląskiego 23 maja br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości


Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys