O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2011

  

Uchwała nr 1/2011 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2011 rok. 07.02.2011 r.

109 KB

  

Uchwała nr 2/2011 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 07.02/2011 r.

28 KB

  

Uchwała nr 2/2011 Załącznik nr 1

27 KB

  

Uchwała nr 2/2011 Załącznik nr 2

24 KB

  

Uchwała nr 2/2011 Załącznik nr 3

25 KB

  

Uchwała nr 2/2011 Załącznik nr 4

25 KB

  

Uchwała nr 2/2011 Załącznik nr 5

26 KB

  

Uchwała nr 2/2011 Załącznik nr 6

25 KB

  

Uchwała nr 2/2011 Załącznik nr 7

24 KB

  

Uchwała nr 2/2011 Załącznik nr 8

25 KB

  

Uchwała nr 2/2011 Załącznik nr 9

25 KB

  

Uchwała nr 2/2011 Załącznik nr 10

24 KB

  

Uchwała nr 3/2011 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2010 rok. 13.05.2011 r.

24 KB

  

Uchwała nr 4/2011 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 13.05.2011 r.

23 KB

  

Uchwała nr 5/2011 w sprawie: powierzenia Panu Adamowi Wawocznemu - Dyrektorowi Biura Związku pełnienia funkcji koordynatora projektu „Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

24 KB

  

Uchwała nr 6/2011 w sprawie: współorganizowania Programu „Działaj Lokalnie VIII” z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych i Funduszem Lokalnym RAMŻA. 21.06.2011 r.

30 KB

  

Uchwała nr 7/2011 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2011 rok

105 KB

  

Uchwała nr 8/2011 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

32 KB

  

Uchwała nr 9/2011 w sprawie: przyjęcia gminy Pietrowice Wielkie w poczet członków Związku

24 KB

  

Uchwała nr 10/2011 w sprawie: przyjęcia gminy Rudnik w poczet członków Związku

27 KB

  

Uchwała nr 11/2011 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2011 rok

118 KB

  

Uchwała nr 12/2011 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2012 rok

28 KB

  

Uchwała nr 12/2011 Załącznik nr 1

105 KB

  

Uchwała nr 13/2011 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2012 rok

122 KB

  

Uchwała nr 14/2011 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

29 KB

  

Uchwała nr 15/2011 w sprawie: przyjęcia gminy Nędza w poczet Związku

23 KB

  

Uchwała nr 16/2011 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

27 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys