O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2011

  

Uchwała nr 1/2011 w sprawie odwołania Przewodniczącego Związku. 18.03.2011 r.

24 KB

  

Uchwała nr 2/2011 w sprawie odwołania Członków Zarządu Związku 18.03.2011 r.

24 KB

  

Uchwała nr 3/2011 w sprawie odwołania Członków Komisji Rewizyjnej. 18.03.2011 r.

24 KB

  

Uchwała nr 4/2011 w sprawie zmian w Statucie Związku dotyczących kadencyjności Przewodniczącego Związku. 18.03.2011 r.

28 KB

  

Uchwała nr 4/2011 Załącznik nr 1. 18.03.2011 r.

33 KB

  

Uchwała nr 5/2011 w sprawie określenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji. 18.03.2011 r.

23 KB

  

Uchwała nr 6/2011 w sprawie wyboru Członków Zarządu. 18.03.2011 r.

24 KB

  

Uchwała nr 7/2011 w sprawie wyboru Przewodniczących Związku. 18.03.2011 r.

25 KB

  

Uchwała nr 8/2011 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej. 18.03.2011 r.

24 KB

  

Uchwała nr 9/2011 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011. 18.03.2011 r.

128 KB

  

Uchwała nr 10/2011 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2010 rok. 21.06.2011 r.

24 KB

  

Uchwała nr 11/2011 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2010 rok. 21.06.2011 r.

24 KB

  

Uchwała nr 12/2011 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2011. 21.06.2011 r.

162 KB

  

Uchwała nr 13/2011 w sprawie: zabezpieczenia środków niezbędnych na zapewnienie wymaganego współfinansowania projektu pn.: „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” dofinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 21.06.2011 r.

36 KB

  

Uchwała nr 14/2011 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2011

242 KB

  

Uchwała nr 15/2011 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2012

28 KB

  

Uchwała nr 15/2011 Załącznik nr 1 Plan działań

105 KB

  

Uchwała nr 16/2011 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2012 rok

44 KB

  

Uchwała nr 17/2011 w sprawie: przyjęcia planu finansowego na rok 2012

123 KB

  

Uchwała nr 18/2011 w sprawie: odstąpienia od utrzymywania  częstotliwości, obejmującej 4 dupleksowe kanały radiowe, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze 24.3

30 KB

  

Uchwała nr 19/2011 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego określenia granic regionu gospodarki odpadami komunalnymi

30 KB

  

Uchwała nr 19/2011 Załącznik nr 1 Stanowisko w sprawie określenia granic regionu gospodarki odpadami komunalnymi

31 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys