O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Usługa opracowania i wykonania mapy rowerowej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Zapraszam serdecznie do składania ofert na wykonanie turystycznej mapy Subregionu Zachodniego prezentującej walory turystyczne południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Oferty proszę składać w terminie do 31  maja br. W załączeniu wiadomości znajdują się szczegóły zapytania ofertowego.


  

Zapytanie ofertowe

57 KB

  

Wzór umowy

76 KB

  

Wzór oferty

37 KB

dotyczy: zapytania ofertowego na usługę opracowania i wykonania turystycznej mapy Subregionu Zachodniego.

 

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na usługę opracowania i wykonania turystycznej mapy Subregionu Zachodniego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „Compass” Roman Trzmielewski, Dariusz Faustmann oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 30.258,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).


  

Informacja o wyborze oferty

517 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys