O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wykonanie tablic informacyjnych projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości..."

Ogłoszenie o zamówieniu na dostarczenie 10 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe
wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.


  

Zapytanie ofertowe

242 KB

  

Wzór oferty

136 KB

  

Wzór umowy

172 KB

  

Załącznik do umowy

111 KB

dotyczy: zapytania ofertowego na na dostarczenie 10 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

 

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na usługę na dostarczenie 10 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Studio Reklamy BM, ul. Koziegłowska 1, 42-310 Żarki oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 8.719,47 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście 47/100).


  

Wyniki postępowania

129 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys