O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie "Ku nowoczesnej administracji samorzadowej.."

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie wykonywania czynności specjalisty ds.zamówień publicznych w ramach projektu "Ku nowoczesnej administracji samorzadowej w jednostkach samorzadu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego".


  

Ogłoszenie o zamówieniu

233 KB

  

Załącznik nr 1 - Szczegółowy plan prac

89 KB

  

Załącznik nr 2 - Wzór oferty

119 KB

  

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

319 KB

dotyczy: Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie wykonywania czynności SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w ramach projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Pana Andrzeja Kołtuna, ul. Reymonta 71/52, 43-100 Tychy, oferującą realizację ww. usługi za łączną kwotę 4 440,00 (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100 brutto).


  

Wyniki naboru

71 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys