O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."

Zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej (kolor) do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego".


  

Zapytanie ofertowe

445 KB

  

Wzór oferty

110 KB

  

Wzór umowy

125 KB

  

Załącznik do umowy

105 KB

dotyczy: Drukarka laserowa

 

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu zakup drukarki laserowej  do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego", za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę "Refil", ul. Wiejska 5, 44-200 Rybnik, oferującą realizację ww. usługi za łączną kwotę 2 900,00 (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100 brutto).


  

Wyniki postępowania

515 KBpowrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys