O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Zapraszamy do składania ofert na organizację  i  przeprowadzenie  szkoleń,  warsztatów,  nabycie  licencji  i  wdrożenie  oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu  wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej  poprzez  realizację  projektu  „Ku nowoczesnej  administracji  samorządowej  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (nr projektu:  POKL.05.02.01-00-031/11; umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-031/11-00) współfinansowanego przez Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Zadania  te  będą  wykonywane w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  Priorytet  V  Dobre  rządzenie,  działanie  5.2 Wzmocnienie  potencjału  administracji samorządowej,  poddziałanie  5.2.1  Modernizacja  zarządzania w administracji samorządowej.


17.04.2012 Informacja o ukazaniu się unieważnienia postępowania


  

Informacja o unieważnieniu

484 KB

27.03.2012 Informujemy o ukazaniu się pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:


  

Pytanie i odpowiedź do SIWZ

602 KB

15.03.2012 Informujemy o ukazaniu się pytań i odpowiedzi do treści SIWZ:


  

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

1 688 KB

13.03.2012 Informujemy o ukazaniu się sprostowania do treści ogłoszenia:


  

Sprostowanie do ogłoszenia

812 KB

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

 

  

Treść ogłoszenia

130 KB

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

860 KB

  

Zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

2 488 KB

  

Zał nr 2 -Wzór oferty

137 KB

  

Zał nr 2 - Wzór oferty

258 KB

  

Zał nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

131 KB

  

Zał nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

215 KB

  

Zał nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień

136 KB

  

Zał nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień

184 KB

  

Zał nr 5 - Wykaz osób

159 KB

  

Zał nr 5 - Wykaz osób

294 KB

  

Zał nr 6 - Wzór oświadczenia o niepodl. wykluczeniu

142 KB

  

Zał nr 6 - Wzór oświadczenia o niepodl. wykluczeniu

296 KB

  

Zał nr 7 - Formularz cenowy

241 KB

  

Zał nr 7 - Formularz cenowy

392 KB

  

Zał nr 8 - Wykaz podwykonawców

134 KB

  

Zał nr 8 - Wykaz podwykonawców

169 KB

  

Zał nr 9  - Wzór umowy

381 KB

  

Zał nr 10 - Harmonogram realizacji projektu

346 KBpowrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys