O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) w projekcie projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"


  

Treść zapytania

808 KB

  

Wzór oferty

255 KB

  

Wzór umowy

268 KB

  

Protokół odbioru

219 KB

dotyczy: Materiały promocyjne

 

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę "MOBIDRUK" Paweł Łomny z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław, oferującą realizację ww. usługi za łączną kwotę 2 225,69 (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 69/100 brutto).


  

Wyniki postępowania

539 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys