O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2012

  

Uchwała nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2011 rok

30 KB

  

Uchwała nr 2/2012 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2011 rok

28 KB

  

Uchwała nr 3/2012 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2012

211 KB

  

Uchwała nr 4/2012 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 1/2002 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 3 czerwca 2002 r.

37 KB

  

Uchwała nr 4/2012 Załącznik nr 1

49 KB

  

Uchwała nr 5/2012 w sprawie: odwołania Członka Komisji Rewizyjnej

28 KB

  

Uchwała nr 6/2012 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Członka Komisji Rewizyjnej

52 KB

  

Uchwała nr 7/2012 w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

29 KB

  

Uchwała nr 8/2012 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2012

36 KB

  

Uchwała nr 8/2012 Załącznik nr 1

192 KB

  

Uchwała nr 9/2012 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2013

32 KB

  

Uchwała nr 9/2012 Załącznik nr 1

116 KB

  

Uchwała nr 11/2012 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2013 rok

46 KB

  

Uchwała nr 11/2012 Załącznik nr 1

111 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys