O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2013

  

Uchwała nr 1/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2013

37 KB

  

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2013

267 KB

  

Uchwała nr 2/2013 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2012 rok

29 KB

  

Uchwała nr 3/2013 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2012 rok

29 KB

  

Uchwała nr 4/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2013

37 KB

  

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2013

205 KB

  

Uchwała nr 5/2013 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia działań zmierzających do budowy Sieci Dróg Głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

77 KB

  

Uchwała nr 6/2013 w sprawie: przyjęcia stanowiska popierającego działania Rady Gminy Mszana wyrażone w uchwale nr XXIX/42/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyśpieszenia prac nad oddaniem do użytku odcinka Autostrady A-1 od węzła w Świerklanach do węzła w Mszanie

76 KB

  

Uchwała nr 7/2013 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego proponowanych kierunków zmian w stanie prawnym oraz działań mających na celu poprawę stanu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją, na terenie województwa śląskiego

75 KB

  

Uchwała nr 8/2013 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego zwrócenia uwagi Zarządowi Województwa Śląskiego, na potrzebę zastosowania algorytmu berlińskiego przy podziale środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014 -2020

75 KB

  

Uchwała nr 9/2013 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu.

38 KB

  

Uchwała nr 10/2013 w sprawie: zmian w Statucie Związku

52 KB

  

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013

117 KB

  

Uchwała nr 12/2013 w sprawie: przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu

40 KB

  

Uchwała nr 13/2013 w sprawie: przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu pn. „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu

40 KB

  

Uchwała nr 14/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2013

38 KB

  

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2013

293 KB

  

Uchwała nr 15/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 4/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 10 grudnia 2012 r.

38 KB

  

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2013

45 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys