O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Wspólnie znaczy lepiej…”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie rozliczania finansowego i gromadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce - Leszczynach”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Oferty wypełnione na formularzu należy składać w terminie do 23 grudnia 2013 r. do godz. 11.00.


  

Wyniki zapytania

116 KB

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:


  

Treść ogłoszenia

506 KB

  

Formularz ofertowy

162 KB

  

Wzór umowy

184 KB


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys