O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Internet w każdym domu…” POIG

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie rozliczania finansowego i gromadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś. Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.


  

Wyniki zapytania

560 KB


Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:


  

Treść ogłoszenia

613 KB

  

Formularz ofertowy

227 KB

  

Wzór umowy

263 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys