O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2014

  

Uchwała nr 1/2014 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2014

439 KB

  

Uchwała nr 2/2014 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2014 rok

276 KB

  

Uchwała nr 3/2014 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2014

225 KB

  

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2014

242 KB

  

Uchwała nr 4/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2013 rok

509 KB

  

Uchwała nr 5/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2013 rok

400 KB

  

Uchwała nr 6/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2014

552 KB

  

Załącznik nr 1 do Uchwały 6/2014

1 052 KB

  

Uchwała nr 7/2014 w sprawie: odwołania Przewodniczących Związku

174 KB

  

Uchwała nr 8/2014 w sprawie: odwołania trzech Członków Zarządu

170 KB

  

Uchwała nr 9/2014 w sprawie: odwołania Członka Komisji Rewizyjnej

165 KB

  

Uchwała nr 10/2014 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów

589 KB

  

Uchwała nr 11/2014 w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Związku

150 KB

  

Uchwała nr 12/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczących Związku

151 KB

  

Uchwała nr 13/2014 w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

144 KB

  

Uchwała nr 14/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2014

478 KB

  

Uchwała nr 15/2014 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2015 rok

338 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys