O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2015

  

Uchwała nr 1/2015 w sprawie: uchwalenia ramowgo planu działalności Związku na rok 2015

470 KB

  

Uchwała nr 2/2015 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2015

565 KB

  

Uchwała nr 3/2015 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 11 lipca 2014 roku oraz niektórych innych ustaw

975 KB

  

Uchwała nr 4/2015 w sprawie: zmian w Statucie Związku

1 408 KB

  

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2015

3 788 KB

  

Uchwała nr 5/2015 w sprawie: odwołania Przewodniczących Związku

168 KB

  

Uchwała nr 6/2015 w sprawie: odwołania Członków Zarządu Związku

176 KB

  

Uchwała nr 7/2015 w sprawie: odwołania Członków Komisji Rewizyjnej

160 KB

  

Uchwała nr 8/2015 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów

273 KB

  

Uchwała nr 9/2015 w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji

141 KB

  

Uchwała nr 10/2015 w sprawie: wyboru Członków Zarządu

162 KB

  

Uchwała nr 11/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczących Związku

147 KB

  

Uchwała nr 12/2015 w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej

143 KB

  

Uchwała nr 13/2015 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

158 KB

  

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2015

2 292 KB

  

Uchwała nr 14/2015 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

863 KB

  

Uchwała nr 15/2015 w sprawie: przyjęcia Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

2 085 KB

  

Uchwała nr 16/2015 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2015

1 079 KB

  

Uchwała nr 17/2015 w sprawie: zmian w Statucie Związku

2 826 KB

  

Uchwała nr 18/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 15/2013 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 8 listopada 2013 r.

1 222 KB

  

Uchwała nr 19/2015 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

335 KB

  

Załącznik nr 2 do uchwały 19/2015 - Strategia RIT Subregionu Zachodniego

2 382 KB

  

Uchwała nr 20/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2014 rok

883 KB

  

Uchwała nr 21/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2014 rok

99 KB

  

Uchwała nr 22/2015 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2015

269 KB

  

Uchwała nr 23/2015 w sprawie: zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

128 KB

  

Uchwała nr 24/2015 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania i rozliczania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

590 KB

  

Uchwała nr 25/2015 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

36 KB

  

Załącznik nr 1 do uchwały 25/2015 - Strategia RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

5 705 KB

  

Uchwała nr 26/2015 w sprawie: przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu pn. „subregionzachodni.biz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu

81 KB

  

Uchwała nr 27/2015 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2015

530 KB

  

Uchwała nr 28/2015 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok

64 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys