O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych POIG

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ogłasza rozpoczęcie zamówienia na opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


13.08.2015 r. Oznajmiamy o ukazaniu się informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


  

Wyniki zapytania ofertowego

1 663 KB

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:  

Zapytanie ofertowe

608 KB

  

Załacznik nr 1 Wzór oferty

203 KB

  

Załącznik nr 2 Wzór umowy o dzieło

210 KB

  

Przewodnik w zakresie promocji

2 424 KB

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys