O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2016

  

Uchwała nr 1/2016 w sprawie: zatwierdzenia informacji kwartalnej za II półrocze 2015 r.

191 KB

  

Uchwała nr 2/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

56 KB

  

Uchwała nr 3/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

57 KB

  

Uchwała nr 4/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr 45/2015 z dnia 21.12.2015 r. dotyczącej przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2016 rok

275 KB

  

Uchwała nr 5/2016 w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

619 KB

  

Uchwała nr 6/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2015 z dnia 21.12.2015 r. dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ-01.24.009/15

55 KB

  

Uchwała nr 7/2016 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Zawodowe Żory – budowa Sieci K2 w subregionie zachodnim woj. śląskiego” planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16, dla poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT w ramach RPO WSL 2014-2020

42 KB

  

Uchwała nr 8/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01.24-036/15

58 KB

  

Uchwała nr 9/2016 w sprawie: poparcia stanowiska Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie niezbędnych prac inwestycyjno-modernizacyjnych na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota-Nędza

319 KB

  

Uchwała nr 10/2016 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim województwa śląskiego” planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16, dla poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT w ramach RPO WSL 2014-2020

49 KB

  

Uchwała nr 11/2016 w sprawie: przyjęcia stanowiska nt. uruchomienia programów dotacyjnych, które umożliwią realizację gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)

172 KB

  

Uchwała nr 12/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu prac Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 1/2015 z dnia 06.02.2015 r.

135 KB

  

Uchwała nr 13/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu prac Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 6/2015 z dnia 04.03.2015 r.

136 KB

  

Uchwała nr 14/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu prac Grupy roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 16/2015 z dnia 11.05.2015 r.

140 KB

  

Uchwała nr 15/2016 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

80 KB

  

Uchwała nr 16/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

55 KB

  

Uchwała nr 17/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

101 KB

  

Uchwała nr 18/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

127 KB

  

Uchwała nr 19/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

58 KB

  

Uchwała nr 20/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2015 rok

2 449 KB

  

Uchwała nr 21/2016 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

70 KB

  

Uchwała nr 22/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

97 KB

  

Uchwała nr 23/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15

146 KB

  

Uchwała nr 24/2016 w sprawie: zmiany godziny zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 14.06.2016 r., przyjętej uchwałą Zarządu nr 21/2016 z dnia 20.04.2016 r.

39 KB

  

Uchwała nr 25/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

58 KB

  

Uchwała nr 26/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

54 KB

  

Uchwała 27/2016 w sprawie: powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego

194 KB

  

Uchwała nr 28/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16

56 KB

  

Uchwała nr 29/2016 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. połączenia Odra – Dunaj oraz kontaktu z Polsko - Czesko - Słowacką Grupą roboczą ds. połączenia Odra – Dunaj

48 KB

  

Uchwała nr 30/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

134 KB

  

Uchwała nr 31/2016 w sprawie: zatwierdzenia informacji kwartalnej za I półrocze 2016 r.

2 709 KB

  

Uchwała nr 32/2016 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją 10 budynków Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16, dla poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT w ramach RPO WSL 2014-2020

736 KB

  

Uchwała nr 33/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

56 KB

  

Uchwała nr 34/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr 27/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego

1 043 KB

  

Uchwała nr 35/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

103 KB

  

Uchwała nr 36/2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

343 KB

  

Uchwała nr 37/2016 w sprawie: rekomendacji dla projektów o charakterze infrastrukturalnym z obszarów kultury, które spełniają kryteria określone w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ)

102 KB

  

Uchwała nr 38/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

159 KB

  

Uchwała nr 39/2016 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego powołanej uchwałą nr 16/2015 z dnia 11 maja 2015 r.

126 KB

  

Uchwała nr 40/2016 w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego planowanych zmian w systemie edukacji

206 KB

  

Uchwała nr 41/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.07.01.02-IZ.02-24-014/16

56 KB

  

Uchwała nr 42/2016 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wymiana azbestowo – cementowych balustrad balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu - Zdroju”, planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16, dla poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT w ramach RPO WSL 2014-2020

44 KB

  

Uchwała nr 43/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr 32/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją 10 budynków Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16, dla poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT w ramach RPO WSL 2014-2020

43 KB

  

Uchwała nr 44/2016 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Moja firma – mój sukces”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16, dla poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego

37 KB

  

Uchwała nr 45/2016 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego długości trwania najbliższego naboru wniosków  w ramach działania 6.1 Drogi wojewódzkie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014 – 2020

357 KB

  

Uchwała nr 46/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

106 KB

  

Uchwała nr 47/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr 27/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego

470 KB

  

Uchwała nr 48/2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

289 KB

  

Uchwała nr 49/2016 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

87 KB

  

Uchwała nr 50/2016 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

125 KB

  

Uchwała nr 51/2016 w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego planowanych zmian w systemie edukacji

213 KB

  

Uchwała 52/2016 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Krzanowice”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16, dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego.

40 KB

  

Uchwała nr 53/2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Annie Hetman Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój do udziału w pracach dotyczących Programu „Polska 3.0” jako przedstawiciel Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

50 KB

  

Uchwała nr 54/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

58 KB

  

Uchwała nr 55/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

98 KB

  

Uchwała nr 56/2016 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego

128 KB

  

Uchwała nr 57/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

55 KB

  

Uchwała nr 58/2016 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany

410 KB

  

Uchwała nr 59/2016 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

128 KB

  

Uchwała nr 60/2016 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2017 rok

561 KB

  

Uchwała nr 61/2016 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2017 rok

282 KB

  

Uchwała nr 62/2016 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

69 KB

  

Uchwała nr 63/2016 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Związku nr 27/2016 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego

49 KB

  

Uchwała nr 64/2016 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie kompetencji językowych oraz w zakresie ITC mieszkańców Rybnika”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr  RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego

44 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys