O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2016

  

Uchwała nr 1/2016 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2016

548 KB

  

Uchwała nr 2/2016 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2016

220 KB

  

Uchwała nr 3/2016 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020 za 2015 rok”

928 KB

  

Uchwała nr 4/2016 w sprawie: odwołania Członka Zarządu Związku

38 KB

  

Uchwała nr 5/2016 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru uzupełniającego skład Zarządu Związku

120 KB

  

Uchwała nr 6/2016 w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Związku

33 KB

  

Uchwała nr 7/2016 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

8 431 KB

  

Uchwała nr 8/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 14/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 4 marca 2015 r.

217 KB

  

Uchwała nr 9/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2015 rok

3 102 KB

  

Uchwała nr 10/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2015 rok

34 KB

  

Uchwała nr 11/2016 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2016

520 KB

  

Uchwała nr 12/2016 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2017 rok

70 KB

  

Uchwała nr 13/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 8/2016 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 20 kwietnia 2016 r.

303 KB

  

Uchwała nr 14/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 18/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 11 maja 2015 r.

430 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys