O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2017

  

Uchwała nr 1/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa lamp oświetlenia  zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16, dla poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (typ 4: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia)

50 KB

  

Uchwała nr 2/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

57 KB

  

Uchwałanr 3/2017 w sprawie: przyjęcia stanowiska w związku z projektem zmiany ustawy Prawo Ochrony Środowiska

110 KB

  

Uchwała nr 4/2017 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania priorytetów w zakresie poprawy stanu powietrza i finansowania tych działań przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

370 KB

  

Uchwała nr 5/2017 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

121 KB

  

Uchwała nr 6/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

81 KB

  

Uchwała nr 7/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16

254 KB

  

Uchwała nr 8/2017 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego

181 KB

  

Uchwała nr 9/2017 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2017 rok

360 KB

  

Uchwała nr 10/2017 w sprawie: zatwierdzenia informacji kwartalnej za II półrocze 2016 r.

766 KB

  

Uchwała nr 11/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim województwa śląskiego” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16, dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

48 KB

  

Uchwała nr 12/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

118 KB

  

Uchwała nr 13/2017 w sprawie: przyjęcia stanowiska w związku z projektem uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego

135 KB

  

Uchwała nr 14/2017 w sprawie: wystąpienia z apelem o zmniejszenie obciążeń ceny gazu i oleju opałowego, np. poprzez obniżenie akcyzy i VAT-u oraz wsparcie właścicieli nieruchomości mieszkalnych ze środków budżetu państwa, celem realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych

163 KB

  

Uchwała nr 15/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16

55 KB

  

Uchwała nr 16/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16

59 KB

  

Uchwała nr 17/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16

59 KB

  

Uchwała nr 18/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

83 KB

  

Uchwała nr 19/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16

54 KB

  

Uchwała nr 20/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16

56 KB

  

Uchwała nr 21/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16

57 KB

  

Uchwała nr 22/2017 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

163 KB

  

Uchwała nr 23/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 2/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybnika z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku i jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 – 2020

51 KB

  

Uchwała nr 24/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

111 KB

  

Uchwała nr 25/2017 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

67 KB

  

Uchwała nr 26/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16

52 KB

  

Uchwała nr 27/2017 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 27/2016 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego

48 KB

  

Uchwała nr 28/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16

82 KB

  

Uchwała nr 29/2017 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów

121 KB

  

Uchwała nr 30/2017 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego powołanej uchwałą Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 8/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

115 KB

  

Uchwała nr 31/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2016 rok

2 670 KB

  

Uchwała nr 32/2017 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego powołanej uchwałą Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 8/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

119 KB

  

Uchwała nr 33/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16

80 KB

  

Uchwała nr 34/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Zabudowa paneli fotowoltaicznych w Miasteczku Westernowym Twinpigs w Żorach” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16, dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

42 KB

  

Uchwała nr 35/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16

51 KB

  

Uchwała nr 36/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start!” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

41 KB

  

Uchwała nr 37/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

53 KB

  

Uchwała nr 38/2017 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego powołanej uchwałą Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 8/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

119 KB

  

Uchwała nr 39/2017 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego

133 KB

  

Uchwała nr 40/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16

85 KB

  

Uchwała nr 41/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16

126 KB

  

Uchwała nr 42/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16

86 KB

  

Uchwała nr 43/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16

55 KB

  

Uchwała nr 44/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16

50 KB

  

Uchwała nr 45/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie miejsc w Zakładach Opieki Długoterminowej, w którym uzyskają krótkookresową całodobową opiekę osoby niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

49 KB

  

Uchwała nr 46/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usługi społeczne i zdrowotne dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej wraz ze wsparciem dla ich rodzin” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

43 KB

  

Uchwała nr 47/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16

148 KB

  

Uchwała nr 48/2017 w sprawie: poparcia starań Miasta Rydułtowy w zakresie uruchomienia połączeń szynobusowych na trasie Rybnik – Rydułtowy - Sumina

180 KB

  

Uchwała nr 49/2017 w sprawie: poparcia starań Miasta Rydułtowy w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy - Sumina

107 KB

  

Uchwała nr 50/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 25/2017 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

75 KB

  

Uchwała nr 51/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16

108 KB

  

Uchwała nr 52/2017 w sprawie: przyjęcia stanowiska popierającego projekt Polska 3.0.

108 KB

  

Uchwała nr 53/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17

54 KB

  

Uchwała nr 54/2017 w sprawie: zajęcia stanowiska odnośnie planów likwidacji Sądu Okręgowego w Gliwicach - Ośroda Zamiejscowego w Rybniku

170 KB

  

Uchwała nr 55/2017 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 27/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego

46 KB

  

Uchwała nr 56/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

81 KB

  

Uchwała nr 57/2017 w sprawie: poparcia starań Gminy Marklowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych na terenie Gminy Marklowice”  w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT RPO WSL 2014-2020

232 KB

  

Uchwała nr 58/2017 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego powołanej uchwałą Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 8/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

128 KB

  

Uchwała nr 59/2017 w sprawie: zatwierdzenia informacji kwartalnej za I półrocze 2017 r.

985 KB

  

Uchwała nr 60/2017 w sprawie: objęcia patronatem honorowym projektu pn. „Śląska czwórka” – szlakiem burzliwej historii regionu w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

122 KB

Uchwała nr 61/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 zostanie opublikowana w terminie późniejszym

 


  

Uchwała nr 62/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

40 KB

  

Uchwała nr 63/2017 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego

137 KB

  

Uchwała nr 64/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17

55 KB

Uchwała nr 65/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17 zostanie opublikowana w termnie późniejszym

 

Uchwała nr 66/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17 zostanie opublikowana w termnie późniejszym

 


  

Uchwała nr 67/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ROW”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17, dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT

45 KB

  

Uchwała nr 68/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Ochrona i poprawa jakości środowiska poprzez usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17, dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT

42 KB

  

Uchwała nr 69/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17

185 KB

  

Uchwała nr 70/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16

142 KB

  

Uchwała nr 71/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wsparcie na starcie”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, dla poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT

40 KB

  

Uchwała nr 72/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Dotacje na START – rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, dla poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT

44 KB

  

Uchwała nr 73/2017 w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego konieczności wprowadzenia zmian w zasadach realizacji Programu „Rodzina 500 plus”

238 KB

Uchwała nr 74/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17, zostanie opublikowana w terminie późniejszym

 

Uchwała nr 75/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17, zostanie opublikowana w termnie późniejszym

 


  

Uchwała nr 76/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na działalność gospodarczą w obszarach rewitalizowanych subregionu zachodniego”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, dla poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT

42 KB

  

Uchwała nr 77/2017 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

67 KB

Uchwała nr 78/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, zostanie opubikowana w termnie późniejszym

 

Uchwała nr 79/2017 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, zostanie opublikowana w termnie późniejszym

 


  

Uchwała nr 80/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16

100 KB

  

Uchwała nr 81/2017 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2018 rok

470 KB

  

Uchwała nr 82/2017 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2018 rok

340 KB

  

Uchwała nr 83/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17

96 KB

  

Uchwała nr 84/2017 w sprawie: niezwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17

37 KB

  

Uchwała nr 85/2017 w sprawie: przyjęcia stanowiska odnośnie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w zakresie dotyczącym Ustawy Kodeks Wyborczy (Druk sejmowy nr 2001)

405 KB

  

Uchwała nr 86/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 291 w Radlinie”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17, dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT

43 KB

  

Uchwała nr 87/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Centrum Aktywności Lokalnej – dokształć się w Żorach poprzez bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17, dla poddziałania 11.4.2. – Kształcenie ustawiczne  - RIT Subregionu Zachodniego

40 KB

  

Uchwała nr 88/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Brawo My!” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  - RIT Subregionu Zachodniego

37 KB

  

Uchwała nr 89/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  - RIT Subregionu Zachodniego

39 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys