O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

2017

  

Uchwała nr 1/2017 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2017

590 KB

  

Uchwała nr 2/2017 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2017

321 KB

  

Uchwała nr 3/2017 w sprawie: przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu pn. „Mobilne Śląskie. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów”

109 KB

  

Uchwała nr 4/2017 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2016 rok”

1 740 KB

  

Uchwała nr 5/2017 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 14/2016 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 3 listopada 2016 r.

339 KB

  

Uchwała nr 6/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2016 rok

3 325 KB

  

Uchwała nr 7/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2016 rok

33 KB

  

Uchwała nr 8/2017 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2017

421 KB

  

Uchwała nr 9/2017 w sprawie: poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 r. dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności

281 KB

  

Uchwała nr 10/2017 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2017

463 KB

  

Uchwała nr 11/2017 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2018 rok

61 KB

  

Uchwała nr 12/2017 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2018

607 KB

  

Uchwała nr 13/2017 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2018

285 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys