O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


29.03.2017 Spotkanie informacyjne 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z konkursem nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego.

28.03.2017 Seminaria tematyczne dla nauczycieli

Rozpoczął się cykl seminariów edukacyjnych dla nauczycieli!

28.03.2017 Baza Usług Rozwojowych – fundusze unijne na szkolenia dla przedsiębiorstw

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na spotkanie informacyjne pn:
Baza Usług Rozwojowych – fundusze unijne na szkolenia dla przedsiębiorstw

23.03.2017 Fundusze na aktywną integrację

Na spotkanie 23 marca br., które odbyło się w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przybyli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań wzmacnianiających potencjał społeczno-zawodowy społeczności lokalnych.

22.03.2017 Serwisy gminne już dostępne na gminazenergia.pl

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie (wg. raportu Światowej Organizacji Zdrowia).

15.03.2017 Spotkanie informacyjne 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z konkursem nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 w ramach Osi priorytetowej IX – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregion Zachodniego.

08.03.2017 Fundusze na kwalifikacje zawodowe

Na spotkanie 7 marca br., które odbyło się w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przybyli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe.

06.03.2017 Warsztaty z rozliczania projektów RPO WSL

2 i 3 marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbyły się warsztaty z zakresu rozliczania projektów EFRR i EFS współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2014 - 2020 dla beneficjentów Programu. Warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

06.03.2017 Racibórz na trasie Erasmus+ Busa

Liczne wykłady prowadzone przez ekspertów, ponad 20 miejscowości, tysiące przejechanych kilometrów. Wraz z początkiem 2017 roku ruszył projekt „Erasmus+ Bus”, którego celem jest promowanie we wszystkich regionach Polski największego unijnego programu edukacyjnego, jakim jest Erasmus+. Już 10 marca Erasmus+ Bus odwiedzi Racibórz. Będzie to już szósta miejscowość na jego trasie.Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, lipiec, wrzesień, październik
2007: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2006: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2005: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2004: grudzień
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys