O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Z samorządu


27.01.2011 Nowa organizacja ruchu
www.zory.pl
27.01.2011 FIRMY REALIZAUJĄCE INWESTYCJE W RAMACH PROW 312
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. zaprasza na bezpłatne konsultacje przedsiębiorców realizujących inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 'Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich'.
www.gorzyce.pl
27.01.2011 Muzyczna niedziela
W najbliższą niedzielę, tj. 30 stycznia, zapraszamy miłośników muzyki i śpiewu na koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru św. Anny z Krzyżanowic oraz Gminnej Orkiestry Dętej....
www.krzyzanowice.pl
27.01.2011 Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w OIDON
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu informuje osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów o dyżurze pracowników Urzędu Skarbowego dot. zeznań PIT za 2010 rok....
www.krzyzanowice.pl
27.01.2011 Konsultacje społeczne w sprawie dotacji na usuwanie azbestu
Powiat Raciborski ogłosił konsultacje społeczne sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów...
www.krzyzanowice.pl
27.01.2011 Zarząd Powiatu ma nową kocepcję zagospodarowania budynku byłego szpitala
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2011 r. przyjął nową koncepcję zagospodarowania budynku po byłym Oddziale Wewnętrznym II szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Przypomnijmy, że pierwotnie zaplanowano przeniesienie tam Powiatowego Urzędu Pracy. Po ponownym przeanalizowaniu s...
www.powiatwodzislawski.pl
27.01.2011 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2011 roku
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2011 roku Pobierz plik ...
www.czerwionka-leszczyny.pl
27.01.2011 Warsztaty dotyczące rozliczania projektów dla przedsiębiorców
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje 9 lutego br. Warsztaty nt. Rozliczania projektów w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
www.czerwionka-leszczyny.pl
27.01.2011 Musical Tajemniczy Ogród
Na scenie Teatru 'Bagatela' Janusz Szydłowski zrealizował swoje marzenie reżyserując musical ‘’Tajemniczy ogród’’. 20 lutego spektakl wystawiony zostanie na scenie Raciborskiego Centrum Kultury.
www.raciborz.pl
27.01.2011 Spotkanie z Leszkiem Blanikiem
Młodzież z projektu 'Ścieżki Sukcesu' zaprasza w dniu 29 stycznia br. na godzinę 16:00 do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie na spotkanie z Mistrzem Olimpijskim Leszkiem Blanikiem.
www.um.radlin.pl
27.01.2011 Uwaga: Zmiany w konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego
Informujemy o zmianach w konkursie ofert na zadanie publiczne Miasta Radlin w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony zdrowia w 2011 roku. Zarządzenie Burmistrza Radlina w tej sprawie publikujemy w Biuletynie Informacji Public...
www.um.radlin.pl
27.01.2011 Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w OIDON
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu informuje, że
www.powiatraciborski.pl
27.01.2011 Zielone Światło - projekt dla niepracujących osób niepełnosprawnych
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na bezpłatne szkolenia, realizowane w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w
www.powiatraciborski.pl
27.01.2011 XII turniej Grand Prix Gorzyc w tenisie stołowym!
Zapraszamy na XII turniej Grand Prix Gorzyc w tenisie stołowym o puchar Wójta Gminy w dniu 27.02.
www.gorzyce.pl
26.01.2011 Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA realizuje projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”. Z wsparcia mogą korzystać niepełnosprawni mieszkańcy całego województwa śląskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejs...
www.powiatwodzislawski.pl
26.01.2011 Konkurs - Najładniejsza elewacja 2010 roku
Organizatorem konkursu pod nazwą 'Najładniejsza elewacja 2010 roku' jest Prezydent Miasta Racibórz. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Miasta Racibórz oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mies
www.raciborz.pl
26.01.2011 Dni Raciborza z Marylą Rodowicz i De Mono
Tegoroczne święto miasta odbędzie się w dniach od 13 do 19 czerwca. 18 czerwca na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej odbędą się koncerty Maryli Rodowicz oraz zespołu De Mono. Wystąpią również zespoły festiwalowe 'Śląsk - Kraina Wielu K
www.raciborz.pl
26.01.2011 Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych - w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów
OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ...
www.powiatraciborski.pl
26.01.2011 Ogłoszenie Powiatu Raciborskiego o konsultacjach społecznych w sprawie stypendiów sportowych
Powiat Raciborski ogłasza konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe....
www.krzyzanowice.pl
26.01.2011 Bryan Adams w Rybniku!
Bryan Adams wystąpi w Rybniku! Kanadyjski artysta zaśpiewa 13 czerwca o 21.00, na Stadionie Miejskim w Rybniku. Będzie to największe wydarzenie muzyczne w historii naszego miasta i jeden z najbardziej znaczących tegorocznych koncertów w Polsce.
www.rybnik.pl
26.01.2011 Ślubowanie nauczycieli
25 stycznia prezydent miasta, Adam Fudali, odebrał ślubowanie i wręczył akty mianowania nauczycielom rybnickich szkół.
www.rybnik.pl
26.01.2011 100-latek w Gotartowicach
23 stycznia pan Alojzy Frelich z dzielnicy Gotartowice obchodził setną rocznicę urodzin. Szacownego jubilata odwiedził prezydent Rybnika, Adam Fudali.
www.rybnik.pl
26.01.2011 Trwa promocja terenów inwestycyjnych
Trwa promocja terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika w ramach prowadzonej kampanii promocyjnej Rybnik… wszystko czego sobie życzysz, będącej częścią projektu „Rybnik-Inwestujesz-Zyskujesz”, współfinansowanego ze środków unijnych.
www.rybnik.pl
26.01.2011 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Opiniującej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy, których realizacja rozpoczyna się w I półroczu 2011 roku w dziedzinie kultury i sztuki, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, zdrowia, profil...
www.rydultowy.pl
26.01.2011 Urząd Miasta zaprasza na zimowe wyjazdy rekreacyjne.
Jak co roku zapraszamy na zimowe wyjazdy rekreacyjne na narty, podczas których realizowany będzie program profilaktyki antyalkoholowej.
www.rydultowy.pl
26.01.2011 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na...
Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z p
www.lubomia.pl
26.01.2011 Zmiana miejsca sprzedaży targowej
Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/357/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłat lokalnych Rada Gminy Lubomia
www.lubomia.pl
26.01.2011 Komunikat OSP Biertułtowy
BIERTUŁTOWSCY strażacy pragną bardzo serdecznie podziękować za zaufanie jakim nas państwo obdarzyli w 2010 roku przekazując 1% swojego podatku na rzecz dobra i bezpieczeństwa publicznego czyli na rzecz naszej jednostki. Pragniemy poinformować o tym, że zgodnie z obietnicą za środki pochodzące z zesz...
www.um.radlin.pl
26.01.2011 Prezydent Miasta informuje
www.zory.pl
26.01.2011 INFORMACJA
www.zory.pl
26.01.2011 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 24.01.2011 r. do 31.01.2011 r. poddaje konsultacjom projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/294/09 Rady Gminy Gorzyce z...
www.gorzyce.pl
26.01.2011 Wydłużony termin składania wniosków - eternit
Informujemy, iż przedłużony zostaje termin składania wniosków na wymianę pokrycia dachu (elewacji) wykonanego z eternitu.
www.gorzyce.pl
26.01.2011 1% dla "BAJKOWEGO WZGÓRZA"
Akcja „ 1 % dla Przedszkola Publicznego BAJKOWE WZGÓRZEw Skrzyszowie” Jak co roku Przedszkole Publiczne „BAJKOWE Wzgórze” zwraca się...
www.godow.ehost.pl
26.01.2011 Informacja dla mieszkanek gminy dot. profilaktyki chorób nowotworowych
Profilaktyka raka szyjki macicy i raka piersi W dniach 23-29 stycznia 2011r. organizowany jest V Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat raka szyjki macicy i możliwości zapobiegania tej chorobie wśród kobiet mieszkających w Europie,by w...
www.czerwionka-leszczyny.pl
26.01.2011 Wykaz
...
www.kornowac.pl
26.01.2011 Zostaw 1% podatku w regionie
www.gorzyce.pl
26.01.2011 Zostaw 1% podatku w regionie
www.gorzyce.pl
25.01.2011 Zimowy Turniej Strzelecki w Rudniku
LOK w Raciborzu i Oddział Terenowy PKK byli organizatorami turnieju strzeleckiego, a patronował temu wydarzeniu Wójt Gminy Rudnik.
www.gmina-rudnik.pl
25.01.2011 Ruszyła kolejna edycja konkursu Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej
Starostwo Powiatowe w Raciborzu zaprasza mieszkańców oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne na terenie powiatu raciborskiego do udziału w konkursie 'Mistrz Wiedzy Rolniczej' - edycja 2011....
www.krzyzanowice.pl
25.01.2011 POWIEDZ GRYPIE STOP - kampania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
M. Gałuszka-Biernacki
www.kuzniaraciborska.pl
25.01.2011 Spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej
Stało się już tradycją, że co roku w styczniu, z inicjatywy Wójta, w Urzędzie Gminy Marklowice spotyka się Społeczna Rada...
www.e-urzad.marklowice.pl
25.01.2011 Ogłoszenie w sprawie konsultacji uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
www.powiatwodzislawski.pl
25.01.2011 Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Świerklany w dniu 26 stycznia 2011 r.
Zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2011r. o godz.15,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany zs w Jankowicach, ul. Świerklańska 54 odbędzie się sesja Rady Gminy Świerklany PrzewodniczącyRady Gminy Świerklany/-/ Włodzimierz Barwinek
www.swierklany.pl
25.01.2011 Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ...
www.czerwionka-leszczyny.pl
25.01.2011 Spotkanie Koła Gospodyń Czuchowskich
22 stycznia w 'Świetlicy dzieci i młodzieży' odbyło się spotkanie 'Bądź piękna zimą' zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czuchowie. Najmłodsze gminne koło działa oficjalnie od 28.10. 2010 roku. Założyły je pełne werwy i inicjatywy czuchowianki, wcześniej skupione w Kole Kobiet Czu...
www.czerwionka-leszczyny.pl

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, marzec, czerwiec, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, kwiecień, październik
2008: marzec, lipiec, sierpień, wrzesień
2007: luty, lipiec
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys