O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Z samorządu


21.01.2011 Zawiadomienie
www.pszow.pl
21.01.2011 Opłata za przyrządzanie posiłków w żłobku pójdzie w górę
W związku ze znacznym wzrostem nakładów miasta na finansowanie zadań z zakresu polityki społecznej, zdrożeje opłata za przyrządzanie posiłków w żłobku.
www.raciborz.pl
21.01.2011 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI W dniach od 10.01.2011r. do 19.01.2011 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały: - w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gaszowice. W w/w okresie...
www.gaszowice.pl
21.01.2011 III Halowy Turniej
III Halowy Turniej w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy
www.gmina-rudnik.pl
20.01.2011 Rybnickie szkoły w rankingu
Według przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą rankingu szkół ponadgimnazjalnych rybnickie placówki uzyskały bardzo wysokie pozycje w województwie śląskim. Dobrze jest też w skali ogólnopolskiej.
www.rybnik.pl
20.01.2011 Ogłoszenie o konkursie
Prezydent Miasta Rybnika ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
www.rybnik.pl
20.01.2011 Ogłosznie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy
Burmistrz Miasta Rydułtowy Zarządzeniem Nr 12/BOK/P/11 z dnia 18 stycznia 2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury i sztuki, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, zdrowia, profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów al...
www.rydultowy.pl
20.01.2011 Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie organizacyjne w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku. Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2011 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.
www.rydultowy.pl
20.01.2011 Szkolenia dla osób bezrobotnych
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 5 zaprasza na bezpłatne szkolenia dla os
www.krzanowice.pl
20.01.2011 Szkolenie
Serdecznie zapraszamy osoby planujące rozpocząć
www.mszana.ug.gov.pl
20.01.2011 Ogłoszenie
Wójt Gminy Mszana zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z „Programem współpracy Gminy Mszana na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wo...
www.mszana.ug.gov.pl
20.01.2011 Ogłoszenie
Wójt
www.mszana.ug.gov.pl
20.01.2011 Obwieszczenie RDOŚ
www.mszana.ug.gov.pl
20.01.2011 Uzupełniono skład rady
Wolne mandaty radnego objęli Henryk Hildebrand, kandydujący w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 28 – KWW Mirosława Lenka Razem Dla Raciborza oraz Dariusz Ronin kandydujący w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP.
www.raciborz.pl
20.01.2011 Wykaz uchwał podjętych na II sesji Rady Miasta
Wykaz uchwał podjętych na II sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 14 grudnia 2010 r.
www.raciborz.pl
20.01.2011 Otwarcie ronda
www.zory.pl
20.01.2011 MAMMOBUS W ŻORACH
www.zory.pl
20.01.2011 Zapraszamy na koncert do Piszcza
Gmina Piszcz, we współpracy z gminą Hać i Krzyżanowice, zaprasza na Koncert Noworoczny w wykonaniu solistów, chórów z Haci i Krzyżanowic, dzieci i młodzieży z Piszcza i Hluczyna, z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcją Igora Vavrdy z Brna - 22 stycznia br...
www.krzyzanowice.pl
20.01.2011 Kompania Węglowa S.A. zasady i tryb postępownainia w sprawach szkód górniczych
Zasady i tryb postępowania w sprawach szkód górniczych. Poniżej podano link do informacji na stronie internetowej Kompanii Węglowej S.A. dotyczący zasad   ...
www.e-urzad.marklowice.pl
20.01.2011 Projekt „Sport i środowisko – najlepsze praktyki”
Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do udziału w projekcie „Sport i Środowisko - najlepsze praktyki'. Organizatorami akcji są: Fundacja RECAL, TAFISA - Światowa Organizacja Sportu dla Wszystkich oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Inicjatywa ma na celu propagowanie działań proekologicznych ...
www.powiatwodzislawski.pl
20.01.2011 Ulica Raciborska oddana do ruchu
Od wczorajszego popołudnia kierowcy mogą już przejechać ulicą Raciborską w Gorzycach. Droga ta stanowi przyszły dojazd do autostrady A – 1. Po wielu pisemnych interwencjach i spotkaniach władz powiatowych i gminnych z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach remo...
www.powiatwodzislawski.pl
20.01.2011 Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont cząstkowy dróg gminnych"
Szczegóły dostępne tutaj (http://godow.bip.net.pl/?c=231)
www.godow.ehost.pl
20.01.2011 UWAGA: Nowy wzór ofert na wykonanie zadania publicznego.
W związku ze zmianą aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmianie ulega m.in. wzór oferty na wykonanie zadania publicznego. Podmioty planujące złożenie oferty na realizację zadania publicznego powinny korzystać z nowego wzoru oferty. Czytaj dalej…
www.um.radlin.pl
20.01.2011 Wydłużony termin składania wniosków - eternit
Informujemy, iż przedłużony zostaje termin składania wniosków na wymianę pokrycia dachu (elewacji) wykonanego z eternitu.
www.gorzyce.pl
20.01.2011 Konsultacje
Wójt Gminy Pietrowice Wielkie informuje, że w dniu 24 stycznia 2011 r. o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy odbędą się konsultacje dotyczące projektu uchwały:
www.pietrowicewielkie.pl
19.01.2011 Kolejna impreza na lodowisku
W czwartek, 20 stycznia, na lodowisku przy boisku Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych odbędzie się impreza z udziałem grupy Walley.
www.rybnik.pl
19.01.2011 Oddaj krew w magistracie
W czwartek, 20 stycznia, w Urzędzie Miasta Rybnika (sala 264) będzie można honorowo oddać krew. Akcję zaplanowano w godzinach od 10.00 do 15.00.
www.rybnik.pl
19.01.2011 II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie
Styczeń upływa w naszym mieście pod znakiem noworocznych koncertów, wystaw i przeglądów bożonarodzeniowych. Wszystko za sprawą dofinansowanego z unijnej kasy projektu.
www.rybnik.pl
19.01.2011 Konkurs na stanowisko prezesa
Rada Nadzorcza „Spółki Obrotu Energią” sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu.
www.rybnik.pl
19.01.2011 O budżecie z przedsiębiorcami
W poniedziałek, 17 stycznia, prezydent Rybnika Adam Fudali spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami, na tradycyjnym, corocznym "Spotkaniu przy kawie", w rybnickiej kawiarni „Poddasze”.
www.rybnik.pl
19.01.2011 Ogłoszenie o konkursie
Prezydent Miasta Rybnika ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku w obszarze: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
www.rybnik.pl
19.01.2011 Wymień dowód
W związku z upływającym terminem ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 roku przypominamy o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów.
www.rybnik.pl
19.01.2011 Ogłosznie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy
Burmistrz Miasta Rydułtowy Zarządzeniem Nr 12/BOK/P/11 z dnia 18 stycznia 2011 r. ogłoszenia otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury i sztuki, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, zdrowia, profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów a...
www.rydultowy.pl
19.01.2011 Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie organizacyjne w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku. Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2011 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.
www.rydultowy.pl
19.01.2011 Urząd Miasta zaprasza na zimowe wyjazdy rekreacyjne.
Jak co roku zapraszamy na zimowe wyjazdy rekreacyjne na narty, podczas których realizowany będzie program profilaktyki antyalkoholowej.
www.rydultowy.pl
19.01.2011 Nabór uczestników do projektu "Zielony staż"
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach ogłasza nabór uczestników do projektu „Zielony staż - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Rydułtowach". Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku pomiędzy 15 a 64 rokiem życia, niezatrudnionych, za...
www.rydultowy.pl
19.01.2011 Ogłoszenie
Wójt
www.mszana.ug.gov.pl
19.01.2011 Informacja
www.mszana.ug.gov.pl
19.01.2011 Obwieszczenie Wojewody
W miesiącu STYCZNIU bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Mszana odbędą się 13 stycznia (czwartek) w godz. 14:00-17:30.
www.mszana.ug.gov.pl
19.01.2011 Sesja Rady Gminy
Informujemy jednocześnie, że w bieżącym, grudniowym numerze „Naszych Wieści Gminnych” błędnie została podana informacja na temat instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie naszej gminy. Z pomyłkę bardzo przepraszamy. W załączniku do niniejszego ogłoszenia podajemy do wiadomośc...
www.mszana.ug.gov.pl
19.01.2011 Bezpłatne porady prawne
Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142
www.mszana.ug.gov.pl
19.01.2011 Obwieszczenie RDOŚ
Urząd Gminy w Mszanie informuje, że zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu pracy w dniu 24 grudnia 2010 r. Urząd oraz Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
www.mszana.ug.gov.pl
19.01.2011 Akcja Zima
www.mszana.ug.gov.pl
19.01.2011 Ferie w Bibliotece
www.zory.pl
19.01.2011 Bar Mleczny otwarty!
www.zory.pl
19.01.2011 Informacja
Wójt Gminy Gorzyce informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gorzyce dnia 18.01.2011 r. na okres 21 dni wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, w najem i do sprzedaży.
www.gorzyce.pl

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, marzec, czerwiec, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, kwiecień, październik
2008: marzec, lipiec, sierpień, wrzesień
2007: luty, lipiec
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys