O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Z samorządu


31.01.2012 OFPA tuż tuż!
Od 16 do 19 lutego w Rybniku gościć będą utalentowani młodzi artyści z całego kraju, a przede wszystkim gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wszystko za sprawą 16 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej.
www.rybnik.pl
31.01.2012 Aquarion - żorski basen otwarty!
28 stycznia otwarto krytą pływalnię przy ul. Wodzisławskiej
www.zory.pl
31.01.2012 Bar mleczny znów doceniony
www.zory.pl
31.01.2012 Ferie zimowe w Żorach!
www.zory.pl
31.01.2012 Informacja dla rolników
W związku z nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego informujemy, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni mogą składać w terminach:
www.gorzyce.pl
31.01.2012 Ogłoszenie
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony promocji zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r.
www.gorzyce.pl
31.01.2012 Ogłoszenie
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.
www.gorzyce.pl
31.01.2012 KOLĘDOWANIE Z MOK RADLIN 2012 W ZIMOWYCH KLIMATACH WYSTAWY "7 X 4000 MONTE ROSA 2011"
Koncert kolędowy w MOK-u który odbył się 20 stycznia, zakończył wyjątkowy i magiczny czas świąt. Wspólne kolędowanie może towarzyszyć nam nie tylko przy wigilijnym stole i w rodzinnym gronie, ale również wśród nieznanych sobie osób, które w tym czasie stają się sobie bliskie.
www.um.radlin.pl
31.01.2012 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
www.gmina-rudnik.pl
31.01.2012 Ferie w Bibliotece
Ferie w Bibliotece-plakat
www.pietrowicewielkie.pl
31.01.2012 Weź udział w turnieju szachowym
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim serdecznie zaprasza wszystkich miłośników gry w szachy, na II edycję Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Wodzisławskiego w Szachach.
www.powiatwodzislawski.pl
31.01.2012 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego w miesiącu lutym 2012r.
Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego w miesiącu lutym 2012 r.
www.powiatwodzislawski.pl
31.01.2012 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 31.01.2011r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U....
www.czerwionka-leszczyny.pl
31.01.2012 Informacja dla mieszkańców - ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH I ZBĘDNYCH LEKÓW
W Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
www.czerwionka-leszczyny.pl
31.01.2012 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dn. 27.01.2012r. - o wydaniu decyzji nr 19/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dn. 26.01.2012r. o znakach EiZ.6220.17.2011, która określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacj...
www.czerwionka-leszczyny.pl
31.01.2012 Wielki mecz i zwycięstwo GS UKS Krzanowice
To było wspaniałe widowisko. Przez blisko 150 minut, na hali w Pietrowicach Wielkich, trwała zażarta walka, pomiędzy gospodarzami GS UKS Krzanowice a SMS 2 LO Opole, zakończona zwycięstwem zespołu z Krzanowic
www.krzanowice.pl
31.01.2012 Gala MIESZKA A.D. 2001
Po raz pierwszy w murach Zamku Raciborskiego odbyła się uroczystość IV Gali Kultury, w trakcie, kt
www.krzanowice.pl
31.01.2012 Bukiet kwiatów dla Babć i Dziadków
Przez cztery dni trwały w Przedszkolu w Krzanowicach obchody Dnia Babci i Dziadka.czytaj więcej »
www.krzanowice.pl
31.01.2012 Trening drifterów odwołany
Jak poinformował organizator, zapowiadany na 5 lutego kolejny trening drifterów ze względów pogodowych nie odbędzie się.
www.wodzislaw-slaski.pl
31.01.2012 WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w rocznym programie współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, przyjętym uchwałą Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2011 r.
www.godow.ehost.pl
31.01.2012 Chroń się przed zimnem
W związku z zapowiadaną falą silnych mrozów Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Pion Ochrony Urzędu Miasta zwraca się do wszystkich mieszkańców o rozwagę.
www.jastrzebie.pl
30.01.2012 STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY- dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców Miasta Rydułtowy
Burmistrz Miasta Rydułtowy informuje, iż wnioski o stypendium mogą składać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 22 roku życia.
www.rydultowy.pl
30.01.2012 STYPENDIUM DLA STUDENTÓW
Burmistrz Miasta Rydułtowy przypomina, iż niezamożni studenci z Rydułtów mogą otrzymywać z budżetu gminy stypendia -socjalne lub naukowe. Zasady udzielania stypendiów dla studentów reguluję Uchwała Nr XXXVIII/305/05 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29  sierpnia 2005 r.
www.rydultowy.pl
30.01.2012 Przekaż swój 1% podatku dochodowego - OSP Kuźnia Raciborska
M. Gałuszka-Biernacki
www.kuzniaraciborska.pl
30.01.2012 Ferie z MOKiem
Zapraszamy na pełne wrażeń ferie z MOKiem. Szczegóły na stronie www.mokcl.pl ...
www.czerwionka-leszczyny.pl
30.01.2012 Dzień Babci i Dziadka w ZSP Borucinie
W Domu Kultury w Borucinie 12 Stycznia wychowankowie przedszkola i uczniowie szkoły klas I – III uroczyście świętowali Dzień Babci i Dziadka.
www.krzanowice.pl
30.01.2012 Finał konkursu ofer na realizację zadań z kultury fizycznej
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, objętych “Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
www.raciborz.pl
30.01.2012 Przegląd po śląsku - RCK czeka na zgłoszenia
Do końca lutego Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” czeka na zgłoszenia do przeglądu zespołów artystycznych, pod nazwą „Zolyty, Zolyty to fajno jest rzecz”.
www.um.radlin.pl
30.01.2012 Konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza IV edycję konkursu 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
www.um.radlin.pl
30.01.2012 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu lutym:
www.wodzislaw-slaski.pl
30.01.2012 Bezpłatny dyżur ekspercki z zakresu Funduszy Europejskich
Zapraszamy serdecznie na dyżur konsultanta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Katowic, który odbędzie się w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (ul. Bogumińska 4b), dnia 20.02.2012. Konsultant PIFE będzie do państwa dyspozycji od godziny 10.00 do 13.00.
www.wodzislaw-slaski.pl
30.01.2012 Przekaż 1% swojego podatku
W związku z trwającym okresem rozliczeniowym podatku dochodowego za rok 2011 zapraszamy do włączenia się w kampanię zachęcającą do pozostawienia 1% podatku dochodowego organizacjom pozarządowym posiadającym statut OPP, działającym m.in. na terenie Gminy Gorzyce.
www.gorzyce.pl
30.01.2012 Mieszko AD 2011 pojechał do Tworkowa
'Mieszko AD 2011' pojechał do Tworkowa Krystyna Lamczyk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Tworkowie, została laureatką nagrody starosty 'Mieszko AD 2011' w kategorii 'animacja kulturalna'. W niedzielę 29 stycznia br. poznal...
www.krzyzanowice.pl
30.01.2012 Muzyka wczoraj i dziś
Muzyka wczoraj i dziś W niedzielę 29 stycznia w Raciborskim Centrum Kultury odbył się Koncert Noworoczny pt. 'Muzyka wczoraj i dziś'. Na scenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Willigis Gymnasium Mainz oraz Orkiestra Symfonicz...
www.krzyzanowice.pl
30.01.2012 Półkolonie zimowe organizowane w ramach "Akcji Zima 2012"
Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi serdecznie zaprasza wszysykie chętne dzieci z Gminy Lyski na półkolonie zinmowe organizowane w ramach "Akcji Zima 2012". Harmonogram zajęć na stronie internetowej Świetlicy Środowiskowej.
www.lyski.pl
30.01.2012 Ferie 2012 w Bibliotece w Rybniku
Harmonogram zajęć organizowanych podczas ferii zimowych w PiMBP w Rybniku.
www.lyski.pl
30.01.2012 "Zolyty, zolyty to fajno jest rzecz"
Przegląd zespołów w ramach projektu Towarzystwa Miłośników Rydułtów współfinansowanego przez Urząd Miasta Rydułtowy.
www.lyski.pl
30.01.2012 INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
Wójt Gminy Pietrowice Wielkie informuje, że w toku procedury konkursowej zostały przyznane następujące kwoty dotacji w złotych:
www.pietrowicewielkie.pl
30.01.2012 Ferie zimowe 2012
...
www.kornowac.pl
30.01.2012 Znaleziono kluczyki do samochodu
Dziś rano, w lasku prowadzącym od hali „Omega” w stronę Urzędu Miasta znaleziono kluczyki do samochodu marki Honda.
www.jastrzebie.pl
30.01.2012 Rozpoczęły się ferie
Dziś w całym województwie rozpoczęły się ferie, które potrwają do 10 lutego. W naszym mieście przygotowano szereg imprez, tak, by każdy, kto nie wybiera się na zimowisko, mógł znaleźć coś dla siebie.
www.jastrzebie.pl
30.01.2012 Wrócili z workiem medali
28 stycznia w Myślenicach odbyły się IV Zawody o Puchar SP Evandaktiv. Jastrzębianie z klubu H2O przywieźli w sumie 12 medali.
www.jastrzebie.pl
29.01.2012 Nagrody w dziedzinie kultury przyznane
Dziś w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się IV Gala Kultury, podczas której wręczone zostały coroczne nagrody w dziedzinie kultury – Mieszko AD 2011. Nagroda przyznawana jest wyróżniającym się animatorom kultury, którzy swoimi dokonaniami przy...
www.powiatraciborski.pl
28.01.2012 Luty z gwiazdami
Kora, Steczkowska, Kayah, Pazura, Sienkiewicz, Dereszowska to tylko niektóre z gwiazd, które w Rybniku pojawią się w bieżącym miesiącu.
www.rybnik.pl
28.01.2012 Przekaż 1% swojego podatku
W związku z trwającym okresem rozliczeniowym podatku dochodowego za rok 2011 zapraszamy do włączenia się w kampanię zachęcającą do pozostawienia 1% podatku dochodowego organizacjom...
www.gorzyce.pl
28.01.2012 Dzień Seniora w Szonowicach
W dniu 28 stycznia 2012 roku w świetlicy szkolnej w Szonowicach spotkali się najstarsi mieszkańcy Szonowic, Modzurowa i Ponięcic, a także dziadkowie i babcie uczniów szkoły.
www.gmina-rudnik.pl
28.01.2012 Zabawa karnawałowa w Szonowicach
W sobotę 11 lutego 2012 roku o godzinie 19.00 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szonowicach odbędzie się zabawa karnawałowa.
www.gmina-rudnik.pl

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, marzec, czerwiec, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, kwiecień, październik
2008: marzec, lipiec, sierpień, wrzesień
2007: luty, lipiec
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys