O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Z samorządu


04.12.2012 Konsultacje projektu uchwały
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 04.12.2012 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Konsultacje są prowadzone w dniach od 04.12.2012 r. do 13.12.2012 r....
www.gaszowice.pl
04.12.2012 W Wigilię Urząd Gminy będzie nieczynny
W Wigilię Urząd Gminy nieczynny I N F O R M A C J A Informuję mieszkańców Gminy Krzyżanowice, iż w dniu 21 grudnia 2012 roku (piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13.00. W dniu 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) Urząd Gmin...
www.krzyzanowice.pl
04.12.2012 Bombowo w Krakowie
Wizytą w pracowni artystycznej zajmującej się produkcją ozdób świątecznych, ściśle rzecz biorąc produkcją bombek, zaczęła się 1 grudnia wycieczka do Krakowa.
www.gmina-rudnik.pl
04.12.2012 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego w grudniu
HARMONOGRAM
www.powiatwodzislawski.pl
04.12.2012 Sukces przedszkolaków z Brzeźnicy
Przedszkolaki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy razem z nauczycielką Sabiną Mikołajczyk przygotowywały prace na konkurs na najpiękniejszą jesienną kompozycję organizowany przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka.
www.gmina-rudnik.pl
04.12.2012 Głosujcie na nas!
Przedszkolaki oraz nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy zwracają się z gorącą prośba o zagłosowanie na nasze przedszkole w Konkursie Akademii Aquafreh pt:'Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe'.
www.gmina-rudnik.pl
04.12.2012 Bombowo w Krakowie
Wizytą w pracowni artystycznej zajmującej się produkcją ozdób świątecznych, ściśle rzecz biorąc produkcją bombek, zaczęła się 1 grudnia wycieczka do Krakowa.
www.gmina-rudnik.pl
04.12.2012 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1. Na podstawie art. 17 pkt 9 usta...
www.czerwionka-leszczyny.pl
04.12.2012 Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
Na podstawie
www.czerwionka-leszczyny.pl
04.12.2012 Zapraszamy na kiermasz do Tworkowa
Zapraszamy na kiermasz do Tworkowa Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie serdecznie zaprasza na KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 9 grudnia 2012 roku od godz. 15.00 do sali widowiskowej Centr...
www.krzyzanowice.pl
04.12.2012 Wspólne posiedzenie komisji
W dniu 12 grudnia 2012r. o godz. 1500 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeci...
www.gmina-rudnik.pl
04.12.2012 Informacja o Wspólnym posiedzenie komisji problemowych
Wspólne posiedzenie komisji problemowych
www.godow.pl
04.12.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na 'Wykonanie nakładek asfaltowych oraz utwardzeń na terenie Gminy Godów'.
www.godow.pl
04.12.2012 Gwara śląska na wesoło
Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury już po raz piąty odbył się Turniej Kół Gospodyń Wiejskich pt. 'Gwara śląska na wesoło'. Celem turnieju jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, integracja środowisk wiejskich, wymiana doświadczeń, umiejętności, promocja gmin i miast oraz preze...
www.czerwionka-leszczyny.pl
04.12.2012 Zabytkowy kościół pw. Marii Magdaleny: Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich
Zakończono prace związane z remontem zabytkowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Bełku. Wczoraj nastąpił odbiór techniczny zadania.
www.czerwionka-leszczyny.pl
04.12.2012 Dzień Górnika
4 grudnia W
www.jejkowice.pl
04.12.2012 I N F O R M A C J A
www.pszow.pl
04.12.2012 Informacja aerosanitarna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 04.XII.2012 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego
www.raciborz.pl
04.12.2012 Skwer Kresowian ze zdrojem ulicznym
Zdrój uliczny, nowe alejki, placyk z ławkami do wypoczynku – zmodernizowany został Skwer Kresowian u zbiegu ulic Młyńskiej, Podwale i Batorego.
www.raciborz.pl
04.12.2012 Konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
Prezydent Miastapodpisał zarządzenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
www.raciborz.pl
04.12.2012 Matka z Dziećmi w barbórkowym nastroju
Barbórkowo - górniczy nastrój udzielił się również Matce z Dziećmi na radlińskim placu naprzeciw MOK-u. Od kilku dni rzeźby przyozdobione są... charakterystycznymi górniczymi czapkami.
www.um.radlin.pl
04.12.2012 Świat nie rezygnuje z węgla...
Przy okazji najważniejszego górniczego święta publikujemy artykuł będący podsumowaniem Trzecich Europejskich Dni Węgla, które odbyły się w w Parlamencie Europejskim w listopadzie.
www.um.radlin.pl
04.12.2012 Górnicza wizyta w Urzędzie
Jak co roku w okresie górniczego święta, Urząd Miasta Radlin odwiedziła Orkiestra Dęta KWK Marcel. Orkiestra tradycyjnie dała popis swoich umiejętności. Serdecznie dziękujemy za występ. Szczęść Boże Górniczej Braci !
www.um.radlin.pl
04.12.2012 Szczęść Boże Górniczej Braci !
Wszystkim górnikom w dniu ich święta, życzymy wszelkiej pomyślności, spokojnej i bezpiecznej pracy, wiele satysfakcji zawodowej i poczucia dobrze spełnionej misji społecznej.
www.um.radlin.pl
04.12.2012 Otwarty konkurs ofert
Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2013 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie pomocy społecznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie wspierania i upowszechniania ku...
www.wodzislaw-slaski.pl
04.12.2012 Ogłoszenie
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2013 roku.
www.wodzislaw-slaski.pl
04.12.2012 Maraton Pisania Listów Amnesty International
W Wodzisławiu Śląskim z inicjatywy Klubu Filmowego „Klaps”, działającego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2, rusza Maraton Pisania Listów Amnesty International.
www.wodzislaw-slaski.pl
04.12.2012 Inwestycyjna Unia Gmin doceniona
Miło nam poinformować, że zrealizowany już projekt Inwestycyjna Unia Gmin został doceniony i zamieszczony jako przykład dobrych praktyk na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej w kategorii Partnerstwo Samorządów.
www.wodzislaw-slaski.pl
04.12.2012 Szczęść Boże Górniczej Braci!
Z okazji dnia świętej Barbary, patronki górników, wszystkim osobom związanym zawodowo z górnictwem życzymy samych pogodnych dni, bezpiecznej pracy oraz zdrowia i radości każdego dnia.
www.wodzislaw-slaski.pl
04.12.2012 Wspólne posiedzenie zarządów powiatów
Funkcjonowanie powiatowego zarządu dróg, sieć szkół ponadgimnazjalnych oraz służba zdrowia to niektóre z tematów, które były omawiane na wspólnym posiedzeniu Zarządów Powiatów Raciborskiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego, które odbyło się dziś w Raciborzu...
www.powiatraciborski.pl
03.12.2012 Konsultacje projektów uchwał
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 03.12.2012 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawie: 1)zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice, 2)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od...
www.gaszowice.pl
03.12.2012 Festiwal walk
30 listopada w hali widowiskowo-sportowej odbyła się wyjątkowa impreza, jaką bez wątpienia jest Festiwal Sportów i Sztuk Walki. Organizatorem festiwalu był Klub Judo Koka Jastrzębie.
www.jastrzebie.pl
03.12.2012 Śląsk w SP 10
Śląskie biesiady organizowane w Szkole Podstawowej nr 10, to już tradycja. Co roku w okresie przedbarbórkowym, dzieci z tej szkoły ubierają stroje ludowe i przedstawiają różne scenki z życia Śląska, używając przy tym gwary śląskiej.
www.jastrzebie.pl
03.12.2012 Będą pamiętać o Sybirakach
„Skoroś, Panie, ten Sybir stworzył, Niech Polska mych dzieci choć będzie szczęśliwa” – słowa „Krótkiej modlitwy Sybiraka” były mottem otwarcia Szkolnej Izby Pamięci w Zespole Szkół Handlowych.
www.jastrzebie.pl
03.12.2012 Lekcja hokeja
Nie tego spodziewali się kibice, którzy wybrali się w niedzielny wieczór na spotkanie na szczycie na lodowisko Jastor. JKH GKS Jastrzębie uległ mistrzowi z Sanoka aż 8:2.
www.jastrzebie.pl
03.12.2012 Effector pokonany
W meczu 10. kolejki PlusLigi Jastrzębski Węgiel pokonał po tie-breaku siatkarzy z Kielc 3:2. Na wyróżnienie zasłużył Michał Łasko i to on został MVP spotkania.
www.jastrzebie.pl
03.12.2012 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 r.
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Marklowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie rozwoju sportu. I. Cel publiczny realizowanych zadań:Celem publicznym realizowanych zadań jest poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwiększen...
www.marklowice.pl
03.12.2012 Otwarty konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 - Pożytek
Wójt Gminy Marklowice na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku. I. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadań publi...
www.marklowice.pl
03.12.2012 Powiatowa Barbórka 2012
W środę, 28 listopada, mieszkańcy Wodzisławia Śl. i okolic obserwowali przemarsz górniczej orkiestry dętej ulicami miasta. Wszystko to za sprawą uroczystości barbórkowych, jakie zainaugurowano w powiecie wodzisławskim.
www.powiatwodzislawski.pl
03.12.2012 Na sesji o podatkach
Na sesji, która odbyła się w środę, 28 listopada, radni Rady Miasta Rybnika podjęli uchwały dotyczące wysokości podatków od nieruchomości i od środków transportu na rok 2013.
www.rybnik.pl
03.12.2012 W obronie praw człowieka
8 grudnia w V Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku rozpocznie się XIII Maraton Pisania Listów Amnesty International.
www.rybnik.pl
03.12.2012 Vanocni Koncert
Zaproszenie na koncert.
www.godow.pl
03.12.2012 Życzenia Barbórkowe
www.jejkowice.pl
03.12.2012 Kiermasz świąteczny w Zabełkowie
Kiermasz świąteczny w Zabełkowie W Zabełkowie już czuć święta – w pierwsza niedzielę Adwentu, zaraz po nabożeństwie adwentowym, odbył się tam kiermasz świąteczny. Jak zwykle nie zawiedli miejscowi parafianie, którzy przyszli całymi...
www.krzyzanowice.pl
03.12.2012 PrzedSTUDNIÓWKOWY i przedKARNAWAŁOWY kurs tańca towarzyskiego w MOKSiR!
M. Gałuszka-Biernacki
www.kuzniaraciborska.pl
03.12.2012 Bezpłatne szkolenie dla NGO
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na bezpłatne warsztaty szkoleniowe na temat przygotowywania ofert dotacyjnych.
www.powiatwodzislawski.pl
03.12.2012 Szanowni Państwo, Drodzy Górnicy!
Doceniając ogromne znaczenie górnictwa dla naszego powiatu, regionu i kraju, z okazji barbórkowego święta pragniemy przekazać wszystkim osobom zatrudnionym w przemyśle wydobywczym serdeczne podziękowania oraz wyrazy szacunku za kolejny rok trudnej i wymagającej pracy.
www.powiatwodzislawski.pl
03.12.2012 XIII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych za nami
Na scenie Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS” zaprezentowało się 13 zespołów z terenu powiatu wodzisławskiego. W tym roku przegląd miał charakter międzynarodowy, gdyż na widowni zasiadły również panie z przygranicznego Bogumina.
www.powiatwodzislawski.pl

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Archiwum

2018: styczeń
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, marzec, czerwiec, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, kwiecień, październik
2008: marzec, lipiec, sierpień, wrzesień
2007: luty, lipiec
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys