O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Z samorządu


06.02.2012 Awaria już usunięta
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że awaria głównego kotła grzewczego została usunięta.
www.wodzislaw-slaski.pl
06.02.2012 Nowa taryfa za odprowadzanie ścieków
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 03 marca 2012. do dnia 02 marca 2013 r.(
www.lyski.pl
06.02.2012 Informacja w sprawie zeznań podatkowych
Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku mieszkańcy Jankowic i Świerklan będą mogli złożyć swoje zeznania podatkowe w Urzędzie Gminy, bez konieczności udawania się do siedziby rybnickiej skarbówki. Dyżury przedstawicieli Urzędu Skarbowego w Rybniku w gminnym magistracie zaplanowano na piątek 9...
www.swierklany.pl
06.02.2012 Trwa nabór do The North Face Explore Fund
Do piątku 24 lutego br. można zgłaszać projekty do ogólnoeuropejskiej inicjatywy „The North Face Explore Fund'. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz popularyzacji aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Na realizację pomysłów w ww. zakresie organizacje t...
www.swierklany.pl
06.02.2012 Sukces gminy Rudnik.
Nominacja do Super Samorządu 2011
www.gmina-rudnik.pl
06.02.2012 Niecodzienny koncert w Ponięcicach
W niedzielne popołudnie 5 lutego o godz. 15 w kościele w Ponięcicach odbył się koncert Kolęd i Pastorałek.
www.gmina-rudnik.pl
06.02.2012 "Poznając sztukę obdarowujemy drugiego człowieka"
Stowarzyszenie 'Dla nas szansa' w Krzanowicach było organizatorem spotkania podsumowującego realizację projektu 'Poznając sztukę obdarowujemy drugiego człowieka'.
www.krzanowice.pl
06.02.2012 Warsztaty filcowania w MOK Radlin
Zapraszamy do radlińskiego Miejskiego Ośrodka Kultury na Warsztaty Filcowania!
www.um.radlin.pl
06.02.2012 Turnieje piłkarskie na 15-lecie samorządności Radlina
KS Górnik Radlin zaprasza na dwa turnieje piłkarskie nawiązujące do tegorocznego jubileuszu 15-lecia usamodzielnienia się Miasta Radlin. Zapraszamy 18 i 25 lutego na święto sportu w którym zmierzą się ze sobą trampkarze oraz juniorzy z takich klubów jak Górnik Radlin, Odra Wodzisław, czy Naprzód Ryd...
www.um.radlin.pl
06.02.2012 Tajemniczy klient w Zamku Piastowskim
Punkt Informacji Turystycznej na zamku w Raciborzu zajął 2. miejsce w rankingu ogólnym punktów IT w województwie śląskim – tak wynika z raportu przygotowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Badania 65 punktów IT techniką mystery cl...
www.powiatraciborski.pl
05.02.2012 Komunikat-awaria ogrzewania
Trwa naprawa kotła grzewczego PEC. To jego awaria jest przyczyną dostawy ogrzewania o obniżonej temperaturze. Przeniesienie produkcji na pozostałe kotły pozwoliło przywrócić ogrzewanie na poziomie 50-60% mocy, co zapewnia bieżącą dostawę ciepłej wody użytkowej oraz równomierne rozprowadzenie ciepła...
www.wodzislaw-slaski.pl
05.02.2012 Jak żech chodziył do szkoły...
Jak żech chodziył do szkoły... Jurek Obciach kwestował na remont szkoły w Bolesławiu, a Rajni Rubik dyrygował orkiestrą, w której pierwsze skrzypce wiódł poseł Siedlaczek. To wszystko zdarzyło się w tworkowskim Centrum Kultury 5 lutego p...
www.krzyzanowice.pl
04.02.2012 Działki przeznaczone do dzierżawy w Czernicy
ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek gruntowych do dzierżawy z przeznaczeniem pod uprawy w miejscowości Czernica przy ul. Sobieskiego. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm...
www.gaszowice.pl
04.02.2012 Urząd Skarbowy Niepełnosprawnym
Urząd Skarbowy Niepełnosprawnym 10 lutego (piątek) w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawych w Raciborzu dyżurować będzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Raciborzu. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie z terenu powiatu racibors...
www.krzyzanowice.pl
04.02.2012 Gorący posiłek dla bezdomnych
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze Strażą Miejską dokonują objazdu miejsc, w których przebywają, bądź mogą przebywać osoby bezdomne. Potrzebującym rozdawana jest gorąca zupa.
www.rybnik.pl
04.02.2012 Apel Wojewody Śląskiego
W związku z niskimi temperaturami panującym na terenie województwa śląskiego i prognozami meteorologicznymi przewidującymi ich dalsze utrzymywanie się, Wojewoda Śląski wystosował apel do wszystkich mieszkańców województwa.
www.rybnik.pl
04.02.2012 Dotacje przyznane
2 lutego br. Prezydent Miasta Rybnika przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
www.rybnik.pl
04.02.2012 XX sesja Rady Gminy
Dnia 08.02.2011 r. o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy w Lubomi odbędzie sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: 1.
www.lubomia.pl
04.02.2012 Ferie zimowe
www.zory.pl
04.02.2012 Apel Wojewody w związku z falą silnych mrozów
W związku z trwającymi silnymi mrozami apeluję do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego o rozwagę. Pamiętajmy o właściwym ubiorze, nie przebywajmy poza domem dłużej niż jest to konieczne. Dogrzewając mieszkanie należy pamiętać o użytkowaniu kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych czy grzejników katalitycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
www.godow.ehost.pl
04.02.2012 Harmonogram zebrań wiejskich w 2012 roku
Harmonogram zebrań wiejskich - format PDF
www.godow.ehost.pl
03.02.2012 Medale w dyscyplinach zimowych
Trzy złote i jeden srebrny medal w narciarstwie biegowym wywalczyli zawodnicy sekcji „Tygrysy” z Gorzyc.
www.powiatwodzislawski.pl
03.02.2012 Nowa taryfa za odprowadzanie ścieków.
Ogłoszenie Jednostka budżetowa - Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, 44-295 Sumina ul. Dworcowa 12B, wypełniając postanowienia Art. 24 ust. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity dz. U. Nr 123 poz. 853 z dnia 11.07. 2006r. z poźn zm.) informu...
www.gaszowice.pl
03.02.2012 Informator dla mieszkańców
Już po raz ósmy przygotowany został dla mieszkańców Rybnika informator, zawierający najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem urzędu miasta.
www.rybnik.pl
03.02.2012 Spotkanie z przedsiębiorcami
Burmistrz Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zapraszają rydułtowskich przedsiębiorców na kolejne z cyklu comiesięcznych spotkań, które odbędzie się 22 lutego 2012 r. o godzinie 18:00 w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” przy ul. Strzelców Bytomsk...
www.rydultowy.pl
03.02.2012 HARMONOGRAM PRACY INKASENTA ZAKŁADU WODOCIĄGOWO...
HARMONOGRAM
www.lubomia.pl
03.02.2012 Apel Wojewody Śląskiego
www.zory.pl
03.02.2012 Ogłoszenie
Wójt Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele rolne.
www.gorzyce.pl
03.02.2012 Pomoc bezdomnym i potrzebującym podczas silnych mrozów
W związku z trwającą falą silnych mrozów, bardzo ważne jest zwrócenie uwagi i dotarcie do miejsc, w których przebywają osoby starsze i chore, co może zagrażać ich życiu i zdrowiu.
www.gorzyce.pl
03.02.2012 Komunikat Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim
W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 rok przypomina się podatnikom o obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu...
www.gorzyce.pl
03.02.2012 Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców województwa
Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców województwa W związku z trwającymi silnymi mrozami apeluję do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego o rozwagę. Pamiętajmy o właściwym ubiorze, nie przebywajmy poza domem dłużej niż jest to ...
www.krzyzanowice.pl
03.02.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powiadamia...
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powiadamia...
www.krzyzanowice.pl
03.02.2012 Pomoc Śląskiego Urzedu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla Grup Producentów Rolnych
Pomoc Śląskiego Urzedu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla Grup Producentów Rolnych W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi I - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśniego, realizowane jest dzi...
www.krzyzanowice.pl
03.02.2012 Równać szanse
Do 22 lutego trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym "Równać szanse 2012".
www.lyski.pl
03.02.2012 zima im nie straszna czyli ferie 2012
Trwa wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży organizowany w ramach akcji zima przez Urząd Gminy Rudnik.
www.gmina-rudnik.pl
03.02.2012 Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców województwa
Treść apelu Wojewody Śląskiego do mieszkańców województwa dotyczącego zagraożeń dla ludności wynikających z trwających silnych mrozów.
www.czerwionka-leszczyny.pl
03.02.2012 Gala Boksu Zawodowego
Agencja Sportowa Wersport oraz Miasto Racibórz i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu zapraszają do udziału w wielkim wydarzeniu sportowym – Gali Boksu Zawodowego. 18 lutego br. hala widowiskowo-sportowa 'Arena RAFAKO'
www.raciborz.pl
03.02.2012 Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców województwa
W związku z trwającymi silnymi mrozami Wojewoda Śląski przesłał apel do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego
www.wodzislaw-slaski.pl
03.02.2012 WDK w Czyżowicach zaprasza miłosiników gier planszowych
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach zaprasza wszystkich miłośników gier planszowych do udziału w czwartkowych spotkaniach.
www.powiatwodzislawski.pl
03.02.2012 Gimnazjaliści rozpoczęli ferie zimowe na ślizgawce w Pszowie
Uczniowie klas trzecich Zespołu Szk
www.krzanowice.pl
03.02.2012 Gimnazjum w Krzanowicach organizatorem powiatowych rozgrywek w tenisie stołowym
Dnia 25 stycznia br. w Zespole Szk
www.krzanowice.pl
03.02.2012 Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców województwa.
Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańc
www.krzanowice.pl
03.02.2012 Pokaz zespołów tanecznych
W ramach ferii zimowych organizowanych przez MOK Krzanowice, odbył się w dniu 01 lutego, pokaz zespoł
www.krzanowice.pl
03.02.2012 ZAGROŻENIE - CZAD
www.pszow.pl
03.02.2012 Po sesji Rady Gminy
Na poniedziałkowej sesji Rady Gminy zostały podjęte trzy uchwały, radni zapoznali się z harmonogramem zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych do realizacji w roku 2012 oraz poznali stan robót.
www.mszana.ug.gov.pl
03.02.2012 Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców
W związku z trwającymi silnymi mrozami apeluję do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego o rozwagę. Pamiętajmy o właściwym ubiorze, nie przebywajmy poza domem dłużej niż jest to konieczne.
www.jastrzebie.pl
03.02.2012 Poradź się w prokuraturze
Od 20 do 24 lutego w ramach organizowanego „Tygodnia pomocy ofiarom przestępstw” prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju będą pełnili dyżury w godzinach od 9.00 do 15.00.
www.jastrzebie.pl
02.02.2012 Mrozy – zwróćmy uwagę na bezdomnych!
W okresie zimowym osoby bezdomne potrzebują szczególnego wsparcia. Poniżej prezentujemy informacje o możliwościach pomocy takim osobom.
www.rybnik.pl

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Archiwum

2018: styczeń
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, marzec, czerwiec, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, kwiecień, październik
2008: marzec, lipiec, sierpień, wrzesień
2007: luty, lipiec
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys