O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Z samorządu


24.11.2016 Stanowisko w sprawie kopalni
Na ostatniej sesji rybniccy radni z inicjatywy prezydenta podjęli uchwałę, w której wyrazili swój sprzeciw wobec planów eksploatacji złoża Paruszowiec. Swoje stanowisko w sprawie prezydent Rybnika przedstawił także w piśmie stanowiącym odpowiedź na list otwarty mieszkańców.
www.rybnik.pl
24.11.2016 Przyznano dotację
Rozstrzygnięty został konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
www.rybnik.pl
24.11.2016 Sesja Rady Miasta
W czwartek, 24 listopada, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.
www.rybnik.pl
24.11.2016 Kandydaci do komisji konkursowych
Do 7 grudnia zgłaszać można kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursach grantowych w 2017 roku.
www.rybnik.pl
24.11.2016 MOSiR zaprasza
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zachęca do zapoznania się z nową ofertą przygotowaną na zimę 2017 r.
www.czerwionka-leszczyny.pl
24.11.2016 Konkurs wiedzy o trzecim sektorze
Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 9 listopada zorganizowało drugą edycję Konkursu Wiedzy o trzecim sektorze. W konkursie brało udział 39 osób w wieku gimnazjalnym  i ponadgimnazjalnym z terenu Gminy i Miasta...
www.czerwionka-leszczyny.pl
24.11.2016 Bezpłatne szkolenia dla kobiet z technik samoobrony
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku informuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje I edycję ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony.
www.czerwionka-leszczyny.pl
24.11.2016 Mayday 2 na deskach RCK
www.raciborz.pl
24.11.2016 Wizyta Koła Przyjaciół Biblioteki w przedszkolu
22 listopada 2016 r. przedstawiciele szkolnego Koła Przyjaciół Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 udali się do do pobliskiego Publicznego Przedszkola nr 2 w Jedłowniku, aby czytać przedszkolakom książki.
www.wodzislaw-slaski.pl
24.11.2016 Pływać każdy może, czyli zakończenie projektu "Umiem pływać"
23 listopada dwie grupy uczniów klasy 3 a i 3 c Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim zakończyły uczestnictwo w projekcie "Umiem pływać " na basenie Manta.
www.wodzislaw-slaski.pl
24.11.2016 Świętuj z Nauticą!
Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania! Mikołajki i 9 urodziny GOTSiR 'Nautica' będziemy obchodzić przez cały weekend 10 i 11 grudnia.
www.gorzyce.pl
24.11.2016 Listopadowy numer Gazety Samorządowej Gminy Nędza już jest
W tym numerze, m.in. o zakończonym remoncie wiaduktów w Nędzy, o wielkim święcie szkoły w Górkach Śl., budowie nowego zbiornika wody pitnej i działalności Uniwersytetu III Wieku.
www.nedza.pl
24.11.2016 Komisja Rewizyjna
Zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2016r. o godz. 15.15 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.
www.gmina-rudnik.pl
24.11.2016 XXI sesja Rady Gminy Rudnik
Zwołuje się XXI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 listopada 2016r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:
www.gmina-rudnik.pl
24.11.2016 Katowicka SSE po raz drugi z rzędu najlepsza w Europie według Financial Times
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. utrzymała pozycję najlepszej specjalnej strefy ekonomicznej w Europie w rankingu fDi Intelligence Global Free Zones of the Year. W tym roku Financial Times, organizator rankingu, dodatkowo wyróżnił katowicką strefę tytułem „Wysoko Rekomendowana” w kategori...
www.zory.pl
24.11.2016 Zgrana paka spod trzepaka - XVI edycja Gwiazdki Serc
Raciborska Izba Gospodarcza zaprasza na XVI edycję Koncertu Charytatywnego Gwiazdka Serc.
www.powiatraciborski.pl
24.11.2016 Wsiądź do pociągu z Ekonomikiem!
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim po raz pierwszy został współorganizatorem wojewódzkiej gry miejskiej „Fair train”, która odbyła się 16 listopada w Katowicach.
www.powiatwodzislawski.pl
24.11.2016 Informacja o wynikach konsultacji społecznych
W dniach od 17 do 23 listopada br. przedstawione zostały do konsultacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy projekty uchwał dotyczących podatków  i opłat lokalnych na 2017 rok.    W ww. okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.
www.swierklany.pl
24.11.2016 Wyniki konsultacji projektu uchwał
W dniach od 21 do 23 listopada br. można było zgłaszać uwagi do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gmine w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoś...
www.swierklany.pl
24.11.2016 Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
W tym roku w dniach 16 - 22 listopada po raz pierwszy obchodzić będziemy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization). Kampania ma zwrócić uwagę na zagrożenie ryzykiem utraty skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjon...
www.godow.pl
24.11.2016 Zaproszenie na spotkanie dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu pt. 'Wsparcie funduszy europejskich dla osób fizycznych, zakładających działalność gospodarczą'
www.godow.pl
24.11.2016 'Andrzejki' w Bibliotece
Dbając i pielęgnując tradycje andrzejkowe, w dniu 23 listopada gminna biblioteka zorganizowała przedszkolakom z Rzuchowa, Pogrzebienia, Łańc i Kobyli zabawę andrzejkową w ramach działania 'Biblioteka - miejscem młodego człowieka'. W tym dniu dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat zwyczajów tego ś...
www.kornowac.pl
23.11.2016 Pracownia Plastyczna ma 20 lat
Trudno w to uwierzyć, ale Pracownia Plastyczna Miejskiego Ośrodka Kultury ukończyła już 20 lat. Z tej okazji została zorganizowana wystawa podsumowująca długie lata działalności.
www.jastrzebie.pl
23.11.2016 Miasto stroi się na święta
Choć za oknem pogoda prawdziwie wiosenna, to święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Już wkrótce w Jastrzębiu-Zdroju poczujemy klimat bożonarodzeniowy i noworoczny. W tym czasie nasze miasto z pewnością nie będzie szare, smutne i ponure, a przygotowane iluminacje powinny przyciągnąć spacerowiczów i s...
www.jastrzebie.pl
23.11.2016 Spojrzeli inaczej na świat
Fotografia, poezja i muzyka, a to wszystko podczas jednego z listopadowych spotkań w Kawiarence Pod Sową w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
www.jastrzebie.pl
23.11.2016 Instrumenty dęte zabrzmiały w Jastrzębiu-Zdroju
W murach jastrzębskiej szkoły muzycznej rywalizowały ze sobą o miano najlepszych młodych instrumentalistów podopieczni szkół o światowej renomie. Od 17 do 19 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia odbył się XI Międzynarodowy Konkurs „Instrumenty Dęte”.
www.jastrzebie.pl
23.11.2016 Kocham to miasto!
Jastrzębie-Zdrój nominowane w plebiscycie Kocham to Miasto – Miasto Roku 2016. Oddaj głos i pomóż Jastrzębiu-Zdroju wygrać!
www.jastrzebie.pl
23.11.2016 Młodzi innowatorzy z Jastrzębia-Zdroju
Nikt tak  szybko nie uczy się nowości i nie ma takiej wyobraźni jak dzieci. Nic dziwnego, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju osiągnęli duży sukces podczas Gali Innowacji.
www.jastrzebie.pl
23.11.2016 Koncert na zakończenie projektu "Nasze Radio"
Młodzież z ZSO w Chałupkach zakończyła projekt „Nasze radio” koncertem, na którym zagrały zespoły Trzy Piąte i EDA. Wydarzenie miało miejsce 22 listopada na „Zamku” w Chałupkach. Więcej »
www.krzyzanowice.pl
23.11.2016 Prognoza wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego
Mapa województwa śląskiego z podziałem na strefy i aglomeracje, dla których tworzony jest raz na 24 godziny prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości powietrza według metodyki. Więcej »
www.krzyzanowice.pl
23.11.2016 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817), art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z póź. zm.) oraz uchwały Nr 0007.XXII.55...
www.krzyzanowice.pl
23.11.2016 Gmina Krzyżanowice i Astrohunters zapraszają na obserwację nieba!
Prognozy pogody przewidują na dzisiejszy dzień i wieczór piękną pogodę. To okazja do podejrzenia co ciekawego dzieje się teraz na niebie. Więcej »
www.krzyzanowice.pl
23.11.2016 Nowy wóz strażacki OSP Golejów
Ochotnicza Straż Pożarna dzielnicy Golejów może pochwalić się nowym wozem ratowniczo-gaśniczym marki MAN typ TGM 18.340. Strażacy zaprezentowali samochód we wtorek, 22 listopada, przed rybnickim magistratem.
www.rybnik.pl
23.11.2016 Zmiany w regulaminie ekodotacji
Zapisy obowiązującego od początku kwietnia br., cieszącego się wielkim zainteresowaniem mieszkańców regulaminu dopłat do inwestycji ekologicznych zostały nieco zmodyfikowane. Zaproponowane zmiany powinny się przełożyć na większą skuteczność dotychczasowych działań.
www.rybnik.pl
23.11.2016 Gospodarowanie gminnymi nieruchomościami
Podczas sesji, która odbyła się 17 listopada br., rybniccy radni podjęli uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości gminnych, przyznając prezydentowi miasta większe prawo do podejmowania decyzji w tym względzie.
www.rybnik.pl
23.11.2016 Ogłoszenie o konkursie grantowym
Prezydent Miasta Rybnika ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48.
www.rybnik.pl
23.11.2016 Terminy zebrań wyborczych 2016
Terminy zebrań wyborczych 2016
www.czerwionka-leszczyny.pl
23.11.2016 Jarmark świąteczny - zapraszamy wystawców
17 grudnia mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny po raz kolejny spotkają się na placu rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Szkolnej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zapraszamy wystawców do udziału w tej wyjątkowej...
www.czerwionka-leszczyny.pl
23.11.2016 Z wizytą w mieście partnerskim
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego 11  listopada delegacja Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny tj.wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Płonka oraz dyrektor MOSiR Michał Cichoń
www.czerwionka-leszczyny.pl
23.11.2016 Nie dla chaosu w szkole
19 listopada członkowie Oddziału ZNP Czerwionka-Leszczyny, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice uczniów udali się do Warszawy, by wziąć udział w zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Ogólnopolskiej...
www.czerwionka-leszczyny.pl
23.11.2016 Jesienne inspiracje w Bibliotece
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach serdecznie zaprasza na Wieczór poetycko-muzyczny pn. 'Jesienne inspiracje'. Wiersze czytać będą m.in. Genowefa Błaut, Krystyna Piasecka i Krystyna Niegel. Oprawę muzyczną zapewnią...
www.czerwionka-leszczyny.pl
23.11.2016 Sesja Rady Gminy
Informujemy, że XXIII Sesja Rady Gminy Gorzyce VII kadencji odbędzie się 28 listopada 2016 r. o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach.
www.gorzyce.pl
23.11.2016 Zapraszamy na jarmark świąteczny
Mnóstwo atrakcji czeka nas podczas świątecznego jarmarku, jaki w drugi weekend grudnia zorganizowany zostanie przed siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach. Stanie tam duży ogrzewany namiot, w którym prezentowane i sprzedawane będą polskie oraz czeskie wyroby spożywcze i rękodzi...
www.swierklany.pl

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, marzec, czerwiec, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, kwiecień, październik
2008: marzec, lipiec, sierpień, wrzesień
2007: luty, lipiec
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys