O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Z samorządu


12.04.2017 Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018
www.kuzniaraciborska.pl
12.04.2017 Autobusy świątecznie
W okresie świątecznym, od 13 do 18 kwietnia br. autobusy na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy.
www.rybnik.pl
12.04.2017 III Forum Kultury - rejestracja do 17 kwietnia
W odpowiedzi na docierające do organizatorów prośby, wydłużony został termin, w którym zerejestrować można swój udział w III Rybnickim Forum Kultury.
www.rybnik.pl
12.04.2017 "Listy dla Ziemi" w Czerwionce-Leszczynach
Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny dołączyła do 'Listów dla Ziemi' - największej akcji edukacji ekologicznej w Polsce, w której uczestniczy prawie 200 tysięcy młodych osób i ich rodzin.
www.czerwionka-leszczyny.pl
12.04.2017 Święta na familokach
Dziś na terenie familoków w Czerwionce zagościł wielkanocny klimat. Pracownicy CIT i UGiM przygotowali kolejną akcję, która łączy działania promocyjne zabytkowego osiedla i nawiązuje do dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Nie...
www.czerwionka-leszczyny.pl
12.04.2017 Do 15 kwietnia trwa rekrutacja do programu stypendialnego Klasa
I N F O R M A C J A WÓJT GMINY LUBOMIA informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr RO.120.4.2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy z obowiązkiem odpracowania pracowników Urzędu Gminy Lubomia 02 maja 2017 r. ( tj. wtorek ) Urząd będzie nieczynny. Dzień 02...
www.lubomia.pl
12.04.2017 VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
Program Konferencji o problemach społecznych na obszarze Morawskich Wrót, 3.04.2017 r, Gołkowice 13:30– Przywitanie gości, 13:40 – 14:05 – „ Problemy społeczne na obszarze Morawskich Wrót, a sposoby ich rozwiązywania” – Pan dr Krzysztof Wrana, I...
www.lubomia.pl
12.04.2017 2 maja Urząd Gminy Lubomia nieczynny
Ogłoszenie znajduje się w załączniku.
www.lubomia.pl
12.04.2017 Program Konferencji o problemach społecznych na obszarze Morawskich Wrót
Ogłoszenie znajduje się w załączniku.
www.lubomia.pl
12.04.2017 Pora na spływy Odrą
www.raciborz.pl
12.04.2017 Wiosenne sprzątanie!
Zachęcamy Mieszkańców do wspólnego sprzątania swoich sołectw. 22 kwietnia - sobota, startujemy o 9.00.
www.gorzyce.pl
12.04.2017 Ogłoszenie
Wójt Gminy Gorzyce informuje, że 15 kwietnia 2017 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Bogumińskiej 13 w Gorzycach będzie nieczynny.
www.gorzyce.pl
12.04.2017 Szanowni Mieszkańcy
Informujemy, że w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec, na drogach będą się odbywać prace remontowe, w celu poprawy ich przejezdności.
www.gorzyce.pl
12.04.2017 Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
www.wodzislaw-slaski.pl
12.04.2017 O służbie zdrowia w Elbe-Elster
Funkcjonowanie niemieckiej służby zdrowia było głównym tematem wizyty delegacji powiatu raciborskiego w partnerskim powiecie Elbe-Elster. Na przykładzie tamtejszej spółki-klinki przedstawiony został system zarządzania szpitalami.
www.powiatraciborski.pl
12.04.2017 Za nami Gala Nagród Powiatu w Kulturze i Sporcie
We wtorek w wodzisławskim hotelu 'Amadeus' odbyła się uroczystość, podczas której tegoroczni laureaci Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury i Sportu odebrali wyróżnienia.
www.powiatwodzislawski.pl
12.04.2017 Informacja KRUS dla rolników
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekściński wystosował do rolników list, w którym poinformował o obniżeniu - także w przypadku osób objętych świadczeniami KRUS, wieku emerytalnego: dla kobiet z 67 do 60 lat oraz dla mężczyzn - z 67 do 65 lat. Zmiana wchodzi w życie 1 październik...
www.swierklany.pl
12.04.2017 Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust...
www.godow.pl
12.04.2017 Konkurs dla dziennikarzy organizowany przez KRUS
Rozpoczął się kolejny konkurs organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu opublikują w 2017 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych pn. „W rolnictwie można p...
www.godow.pl
12.04.2017 PROGRAM SMOG STOP
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór w ramach Programu SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizy...
www.starostwo.rybnik.pl
12.04.2017 Włączamy się w akcje rejestracji dawców szpiku!
Miasto Radlin włącza się w akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. 23 kwietnia na pl. Radlińskich Olimpijczyków, wspólnie z Fundacją DKMS będziemy organizować akcję rejestracyjną. ...
www.um.radlin.pl
12.04.2017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ptasiej grypy
Poniżej publikujemy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Do pobrania: rozporządzenie]]
www.um.radlin.pl
12.04.2017 Inżynier Kontraktu wyłoniony
Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KORNOWAC- etap I”. Gminę reprezentował Wójt – Grzegorz Niestrój. W imieniu Wykonawcy - Domu Inżynierskiego PROMIS S. A. ze Szczecina umowę podpisała Pani Prezes Zarządu – ...
www.kornowac.pl
12.04.2017 Punkt Paszportowy będzie nieczynny
Przez trzy dni – 2 maja, 16 czerwca oraz 14 sierpnia 2017 roku. nie będzie można załatwić spraw związanych z wydawaniem paszportu w Punkcie Paszportowym, znajdującym się przy ul. Bramkowej w Żorach. Read more...
www.zory.pl
12.04.2017 Konferencja Inwestycyjna „Strefa Wzrostu – po prostu”
Podstrefa Jastrzębsko-Żorska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA zaprasza wszystkich zainteresowanych  inwestowaniem w strefie oraz jej działalnością na Konferencję Inwestycyjną pod hasłem „Strefa Wzrostu – po prostu”. Read more...
www.zory.pl
12.04.2017 Rewitalizacja? Ważni są ludzie
Co to jest rewitalizacja i na czym polega? Tego mogli dowiedzieć się mieszkańcy gminy Nędza, którzy wzięli udział w spotkaniu jakie się odbyło Gminne Centrum Kultury w Nędzy.
www.nedza.pl
12.04.2017 Wiosenne spotkanie z książką
 W marcu Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach przeprowadziła cykl głośnego czytania   dla przedszkolaków Krzanowic, Pietraszyna oraz Bojanowa.  czytaj więcej »
www.krzanowice.pl
12.04.2017 Ogłoszenie
Miasto Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ust 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) na: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek...
www.pszow.pl
12.04.2017 Wymień piec w programie SMOG STOP
27.04 i 9.05 w Urzędzie Gminy Nędza w godzinach pracy urzędu będzie można skorzystać ze wsparcia specjalistów przy wypełnianiu wniosku o dotację.
www.nedza.pl
12.04.2017 Gminne Przedszkole w Mszanie odwiedził Wielkanocny Zajączek
www.mszana.ug.gov.plmszanaaktualnosci4011-gminne-przedszkole-w-mszanie-odwiedzi%C5%82-wielkanocny-zaj%C4%85czek
12.04.2017 Informacja o sesji Rady Gminy Mszana - posiedzenie odbędzie się 24 kwietnia
www.mszana.ug.gov.plmszanaaktualnosci4009-informacja-o-sesji-rady-gminy-mszana-posiedzenie-odb%C4%99dzie-si%C4%99-24-kwietnia
12.04.2017 UWAGA! Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych dla REJONU 3
Zmianie ulega termin odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych dla Rejonu 3 w maju 2017 roku. 1. Odpady zmieszane: 9 i 29 maja (było 1 i 29 maja)2. Odpady segregowane: 11 i 25 maja (było 1 i 25 maja) Za zaistniałe zmiany przepraszamyWłaściciele EKO Sp. J.12 kwietnia 2017Artur SzwedaCzytaj więcej...
www.jejkowice.pl
11.04.2017 Pobiegnij dla Julki i Franka!
www.gaszowice.pl
11.04.2017 Sukces jastrzębskich uczniów w Genewie
Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju zdobyli niesamowite nagrody na międzynarodowych konkursach innowacji.
www.jastrzebie.pl
11.04.2017 Analiza odtworzenia linii kolejowej
7 kwietnia odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach realizacji projektu pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” dofinansowanego w ramach Programu  INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
www.jastrzebie.pl
11.04.2017 Rodzinny rajd rowerowy
Amatorów dwóch kółek w Jastrzębiu-Zdroju z każdym dniem przybywa. Nic dziwnego, że rodzinne rajdy rowerowe są tak bardzo doceniane przez mieszkańców miasta.
www.jastrzebie.pl
11.04.2017 Program SMOG STOP
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił program dotacyjny pn. SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.
www.jastrzebie.pl
11.04.2017 Sejmik przyjął uchwałę antysmogową
Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
www.jastrzebie.pl
11.04.2017 Piękne pisanki na Wielkanoc
Już wkrótce przeżywać będziemy czas Świąt Wielkiej Nocy. W przeddzień tych wyjątkowych chwil klub „Kaktus” rozstrzygnął konkurs na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną.
www.jastrzebie.pl
11.04.2017 Zebranie otwarte z mieszkańcami
24 kwietnia w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego odbędzie się zebranie otwarte z mieszkańcami os. Bogoczowiec.
www.jastrzebie.pl
11.04.2017 Żagle, woda i przygoda
Okazuje się, że żadna odległość nie jest w stanie ostudzić pasji jastrzębian. Żagle, woda i przygoda – to właśnie uwielbiają mieszkańcy naszego miasta.
www.jastrzebie.pl
11.04.2017 Straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów
Strażacy ze specjalistycznej grupy ratowniczo-poszukiwawczej z Jastrzębia-Zdroju, którzy ze specjalnie wyszkolonymi psami przeszukiwali gruzowisko zawalonej kamienicy w dolnośląskich Świebodzicach, są już w domu.
www.jastrzebie.pl

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Archiwum

2018: styczeń
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, marzec, czerwiec, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, kwiecień, październik
2008: marzec, lipiec, sierpień, wrzesień
2007: luty, lipiec
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys