O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Z samorządu


18.04.2017 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych został unieważniony
Prezydent miasta Żory informuje, że otwarty konkurs ofert nr 11/2017, dotyczący zlecania w formie wsparcia realizacji w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym został unieważniony. Read more...
www.zory.pl
18.04.2017 Bezpłatne badania oczu dla mieszkańców Żor
Aż 660 mieszkańców Żor będzie mogło w tym roku skorzystać z darmowych badań oczu w ramach programu profilaktycznego pn. „Wykrywanie zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem (AMD) oraz ocznych powikłań cukrzycy w aspekcie ich wykrywalności w oparciu o analizę lekarską fotografii barwnej dna oka”. ...
www.zory.pl
18.04.2017 Weekend majowy 2017
2 maja Biblioteka nieczynna
www.gmina-rudnik.pl
18.04.2017 Uchwała antysmogowa – co należy wiedzieć
Sejmik Województwa Śląskiego 7 kwietnia 2017 r.  jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województ...
www.starostwo.rybnik.pl
18.04.2017 Zapraszamy do udziału w ankiecie
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Posłuży ona wyłącznie celom badawczym m.in. związanym z analizą wskaźników ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Mi...
www.um.radlin.pl
18.04.2017 Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Wypandów w Radlinie
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy w budynku administracyjno – socjalnym położonym na nieruchomości przy ul. Wypandów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:   3636...
www.um.radlin.pl
18.04.2017 Przypominamy o terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przypominamy o terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki i terminy opłat w 2017 roku nie ulegają zmianie i wynoszą jak dotychczas: za odpady zbierane w sposób selekt...
www.um.radlin.pl
18.04.2017 Sesja Rady Miejskiej – 25.04.2017 r.
Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 25 kwietnia 2017 r. (godz. 10.00 ) 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla m...
www.um.radlin.pl
18.04.2017 Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 25 kwietnia 2017 r. (godz. 10.00 ) 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla m...
www.um.radlin.pl
18.04.2017 Uroczyste wielkanocne śniadanie w PP nr 18
W środę, 12 kwietnia, w Publicznym Przedszkolu nr 18 zapanowała ciepła i świąteczna atmosfera. Przez ostatnie dni dzieci poznawały różne tradycje związane ze świętami Wielkiej Nocy.
www.wodzislaw-slaski.pl
18.04.2017 Doświadczenia Bajomisiów z jajkami
Bajomisie z Publicznego Przedszkola nr 18 uwielbiają eksperymentować, to mali badacze. Poprzez własne doświadczenia i wielozmysłowe doznania uczą się szybko i trwale. W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne dzieci z pomocą nauczycielki przeprowadziły serię eksperymentów z jajkami. Przedszkolaki ...
www.wodzislaw-slaski.pl
18.04.2017 Sesja Rady Miejskiej
czytaj więcej »
www.krzanowice.pl
18.04.2017 Akcja szczepienia lisów
www.rydultowy.plaktualnosc-945-akcja_szczepienia_lisow.html
18.04.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
www.rydultowy.plaktualnosc-944-budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej.html
18.04.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. informuje, że od dnia 18.04.2017r. przystepuje do zbierania zgód na wejścia w teren od właścicieli nieruchomości, na których jest planowana budowa sieci...
www.rydultowy.pl
18.04.2017 Zmiany godzin urzędowania radców prawnych w Urzędzie Gminy Mszana
www.mszana.ug.gov.plmszanaaktualnosci4014-zmiany-godzin-urz%C4%99dowania-radc%C3%B3w-prawnych-w-urz%C4%99dzie-gminy-mszana
16.04.2017 Wielkanocne śniadanie na Rynku
www.raciborz.pl
15.04.2017 Kobiety nauczą się bronić
Jastrzębska Straż Miejska organizuje bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet. Zajęcia będą realizowane w sali lustrzanej hali widowiskowo-sportowej.
www.jastrzebie.pl
15.04.2017 Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów
14 i 18 kwietnia (piątek, wtorek) autobusy komunikacji miejskiej będą kursować według rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze wolne od nauki szkolnej.
www.jastrzebie.pl
15.04.2017 Zapraszamy na szkolenie z Nordic Walking !!!
www.kuzniaraciborska.pl
15.04.2017 Zaproszenie na śniadanie wielkanocne
www.raciborz.pl
15.04.2017 Pozyskane fundusze
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Gorzyce uzyskała pomoc finansową na zadanie 'Budowa kanalizacji w Turzy Śląskiej' w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
www.gorzyce.pl
15.04.2017 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Morawskie Wrota”(LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR)na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o...
www.lubomia.pl
14.04.2017 Sejmik podjął uchwałę antysomogową
www.gaszowice.pl
14.04.2017 Życzenia wielkanocne
www.gaszowice.pl
14.04.2017 Pociąg profilaktyczny w Czechach otwarty dla jastrzębskiej młodzieży
Jastrzębscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wezmą udział programie z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanym w partnerskim mieście Karwina, w którym obecnie stacjonuje specjalnie przygotowany, profilaktyczny pociąg Revolution Train.
www.jastrzebie.pl
14.04.2017 Szpitale otrzymały nową aparaturę medyczną
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 oraz Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci wzbogaciły się o nową aparaturę medyczną. 13 kwietnia prezydent miasta Anna Hetman oficjalnie przekazała lecznicom sprzęt zakupiony ze środków budżetu miasta.
www.jastrzebie.pl
14.04.2017 Uliczny trening na os. Przyjaźń
Gimnastyka uliczna cieszy się coraz większą popularnością. Również w Jastrzębiu-Zdroju przybywa miejsc z urządzeniami do ćwiczeń. Przy ul. Moniuszki, zaraz obok siłowni pod chmurką, powstał plac do street workoutu.
www.jastrzebie.pl
14.04.2017 Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej
7 maja w Parku Zdrojowym po raz kolejny odbędzie się Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.00 happeningiem ulicznym i obfitować będzie w wiele atrakcji.
www.jastrzebie.pl
14.04.2017 VII Festiwal Pozytywnych Wartości
VII Festiwal Pozytywnych Wartości odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem: 'Prawdziwe dobro czyni się niepostrzeżenie, powoli, codziennie w zwykłych sprawach'. Patronem Festiwalu jest bł...
www.krzyzanowice.pl
14.04.2017 Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Morawskie Wrota
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Morawskie Wrota' (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 - 2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. ...
www.krzyzanowice.pl
14.04.2017 Zapraszamy do składania ofert cenowych
Urząd Gminy w Krzyżanowicach zaprasza do składania ofert na realizację zadania: 'Wykonanie wielojęzycznej publikacji pt. 'Gmina Krzyżanowice pod gwiazdami'. Zadanie stanowi część projektu: 'Popularyzacja astroturystyki na polsko-czeskim pograniczu'. Projekt współfinansowany jest ze środków Eu...
www.krzyzanowice.pl
14.04.2017 Odpracowanie dyżuru nieodpłatnej pomocy prawnej
www.kuzniaraciborska.pl
14.04.2017 Radosnych Świąt!
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, zgody i pojednania, wzajemnej miłości, zrozumienia i życzliwości w rodzinach...
www.rybnik.pl
14.04.2017 Bezpłatne kursy zawodowe
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Wodzisławiu Śląskim zaprasza osoby poszukujące pracy i bezrobotne w wieku od 18 do 24 lat na bezpłatne kursy zawodowe, które będą realizowane w terminie: maj - czerwiec 2017 r. Więcej informacji znajduje się w załączniku
www.lubomia.pl
14.04.2017 DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2017
Wójt Gminy Gorzyce informuje o możliwości uzyskania w 2017 roku dofinansowania na realizację inwestycji w następującym zakresie: MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ (pod warunkiem posiadania...
www.gorzyce.pl
14.04.2017 Sieć kanalizacyjna - informacja dla Mieszkańców
W związku z trwającymi pracami projektowymi dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o. dostępne są mapy
www.gorzyce.pl
14.04.2017 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 si...
www.marklowice.pl
14.04.2017 Wnioski w sprawie świadczenia 500+ na nowy okres
Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że wnioski na nowy okres dotyczące świadczenia wychowawczego 500+, będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ...
www.marklowice.pl
14.04.2017 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 września 2017 roku.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadcz...
www.marklowice.pl
14.04.2017 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Informujemy, że Powiat Wodzisławski jako organizator powiatowych przewozów pasażerskich zamierza bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
www.powiatwodzislawski.pl
14.04.2017 Zdobądź za darmo nowy zawód
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Wodzisławiu Śląskim zaprasza osoby w wieku 18-24 lata na bezpłatne kursy zawodowe.
www.powiatwodzislawski.pl
14.04.2017 Życzenia wielkanocne
Najlepsze życzenia wielkanocne dla mieszkańców ziemi wodzisławskiej od władz Powiatu.
www.powiatwodzislawski.pl
14.04.2017 Po świętach rusza przebudowa ulicy Piotrowickiej w Skrbeńsku
Na przełomie lutego i marca podpisano umowę z wykonawcą, dzięki której gruntownie przebudowana zostanie ulica Piotrowicka w Skrbeńsku aż do granicy polsko – czeskiej. Po pracach przygotowawczych z przełomu marca i kwietnia inwestycja wchodzi w kluczową fazę.
www.powiatwodzislawski.pl

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Archiwum

2018: styczeń
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, marzec, czerwiec, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, kwiecień, październik
2008: marzec, lipiec, sierpień, wrzesień
2007: luty, lipiec
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys