O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.11.2010 IV Targi Funduszy Europejskich

Wydział Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na organizowane już po raz czwarty Targi Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2010 Transport publiczny – kolejne projekty wybrane do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania kolejne dwa projekty znajdujące się na liście rezerwowej dla naboru 07.02.00-075/09, w ramach Działania 7.2. Transport publiczny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.11.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 09.01.00-105/10

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe) Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
29.11.2010 Aktualizacja Uszczegółowienia

25 listopada 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.11.2010 Projekty PRSZ wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

25 listopada 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową (nr naboru PRSZ-07.01.02-99/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.11.2010 Dodatkowy wybór projektów znajdujących się na listach rezerwowych w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury

25 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego - w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i przeniesieniem wolnych środków między działaniami - wybrał do dofinansowania 3 projekty znajdujące się na listach rezerwowych w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.11.2010 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Dzięki uwolnieniu środków finansowych w ramach naboru nr 09.01.00-077/09 dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego realne stało się wykorzystanie kwoty 6 893 305,46 PLN na wybór projektów umieszczonych na liście rezerwowej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.11.2010 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - wybrano projekty do dofinansowania

23 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr 02.01.00-090/10, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.11.2010 Nowa podstrona promocyjna

Właśnie ruszyła podstrona promocyjna RPO WSL. Serdecznie zachęcamy do jej odwiedzin!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.11.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 06.02.02-100/10

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Program...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
19.11.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 06.02.02-101/10

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Program...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
18.11.2010 Warsztaty nt. rozliczania projektów dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców 24 listopada na Warsztaty dot. rozliczania projektów w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.11.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.02-104/10

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
08.11.2010 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.04.00-106/10

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.4 Zarządzanie Środowiskiem Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013.
www.rpo.slaskie.pl - konkursy

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys