O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.01.2011 Transfer technologii i innowacji – lista wniosków po ocenie formalnej

Informujemy, iż zakończyła się ocena formalna projektów złożonych dla konkursów nr 01.03.00-091/10 oraz 01.03.00-092/10 w ramach Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.01.2011 Warsztaty dotyczące rozliczania projektów dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje 9 lutego w Chorzowie Warsztaty nt. Rozliczania projektów w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.01.2011 JESSICA - przygotowania do pierwszego naboru

Trwają prace nad przygotowaniem i ogłoszeniem pierwszego otwartego naboru w ramach Inicjatywy JESSICA. W tym naborze zostaną wyłonione Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), które następnie ogłoszą nabory skierowane do potencjalnych projektodawców.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.01.2011 Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania środków na innowacje

Zamek Cieszyn serdecznie zaprasza przedsiębiorców, projektantów, a także osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą na spotkanie „Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania środków na innowacje”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.01.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekty wybrane do dofinansowania w ramach Programów Rozwoju Subregionów

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty realizowane w trybie pozakonkursowym, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego i Centralnego Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.01.2011 Rewitalizacja - "duże miasta" - zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W wyniku złożenia uzupełnionych wniosków - warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej - zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta" (nr naboru 06.02.01-093/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.01.2011 Zmiany warunków konkursów

Informujemy, iż w wyniku wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) konkursy, które będą ogłoszone w roku 2011, i latach następnych, będą wymagały ściślejszego przygotowania doku...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.01.2011 Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

15 listopada 2010r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys