O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.11.2011 Infrastruktura kultury - dodatkowe projekty wybrane do dofinansowania

24 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty złożone przez Miasto Czechowice-Dziedzice (nabór nr 04.01.00-069/09) oraz Miasto Skoczów (nabór nr 04.01.00-051/08) ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.11.2011 Promocja inwestycyjna – lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

22 listopada Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach naboru nr 01.01.02-109/11 dla Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.11.2011 Promocja inwestycyjna – lista rankingowa

17 listopada Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową projektów dla naboru nr 01.01.02-109/11 w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.11.2011 Infrastruktura szkolnictwa wyższego - wybrano do dofinansowania projekt z listy rezerwowej

22 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania złożony przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.11.2011 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od 28 listopada br. do 16 grudnia br. rozpocznie się kolejny okres wypełniania i przesyłania do IZ harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2011 Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL - z zakresu zamówień publicznych w usługach i robotach budowlanych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie z zakresu zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień w usługach i robotach budowlanych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.11.2011 Sieć Szerokopasmowa Polska Wschodnia po notyfikacji – informacje dla beneficjentów Działania 2.1.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o zakończeniu procesu notyfikacji projektu polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w pięciu województwach Polski Wschodniej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.11.2011 Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL - kontrola projektów unijnych

W sposób szczególny zapraszamy beneficjentów, którzy już rozliczają swoje projekty i przygotowują się do ich kontroli.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2011 Rozwój elektronicznych usług publicznych - wybrano do dofinansowania projekty z listy rezerwowej

3 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty znajdujące się dotychczas na liście rezerwowej w ramach naboru nr 02.02.0-084/09 - Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2011 Forum Nowej Gospodarki

W dniach 14-15 listopada br. w Krakowie organizowana jest dwudniowa konferencja dotycząca kierunków rozwoju technologicznego kraju w perspektywie długofalowej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2011 Lokalna infrastruktura sportowa - wybrano do dofinansowania projekty z dotychczasowych list rezerwowych

3 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty znajdujące się dotychczas na listach rezerwowych oraz zaktualizował listy rezerwowe uwzględniające podział na małe i duże gminy, w ramach naboru nr 09.03.00 062/08 (działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Regio...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys