O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


29.04.2011 Uszczegółowienie RPO WSL – 28.04.2011

28 kwietnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.04.2011 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

28.04.2011r Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania dla naboru nr 04.01.00-051/08 zlokalizowanych na terenie gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (w tym powiatów ziemskich).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.04.2011 Konsultacje zmian „Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”

W związku z rozpoczęciem przez Komisję Europejską procesu konsultacji dokumentu pn. „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”, IZ RPO WSL zachęca zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach i z...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2011 Zmiana harmonogramu konkursów

19.04.2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.04.2011 Infrastruktura lecznictwa otwartego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 09.02.00-005/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.04.2011 Śląskie nominacje w konkursach MRR

Serdecznie zachęcamy do głosowania na osoby i projekty z naszego województwa nominowane w 2 prestiżowych konkursach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.04.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – informacja uzupełniająca do konkursu nr 02.01.00-110/11

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi projektów częściowo objętych pomocą publiczną, tj. zakładających konieczność budowy sieci na potrzeby własne jst, uzupełnionej o część infrastruktury otwartej, publikujemy wyjaśnienie najważniejszych kwestii.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.04.2011 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 09.01.00-072/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.04.2011 JESSICA – konkurs na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich

Europejski Bank Inwestycyjny (menadżer Funduszu Powierniczego Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim) ogłosił konkurs, w którym swoje oferty mogą składać podmioty zainteresowane pełnieniem funkcji Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.04.2011 Projekt kluczowy - ogłoszenie o naborze

Dziś został otwarty nabór wniosków o dofinansowanie projektu kluczowego Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze - Gliwice ze środków EFRR w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.04.2011 Program Rozwoju Subregionu Centralnego - aktualizacja listy projektów

12 kwietnia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listy projektów wybranych do dofinansowania dla naboru nr PRSC-03.02.02-14/08 w ramach poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.04.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów z Subregionu Centralnego, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PRSC-02.01.00-12/08 uchwałami nr 28/10/IV/2011 oraz 263/18/IV/2011.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.04.2011 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 02.01.00-110/11

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
08.04.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.04.2011 Promocja inwestycyjna – lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach naboru nr 01.01.02-104/10 dla Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.04.2011 Promocja inwestycyjna –lista rankingowa

5 kwietnia Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową projektów dla naboru nr 01.01.02-104/10 w ramach Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.04.2011 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.03.00-108/11

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
06.04.2011 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.02-109/11

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
06.04.2011 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytet V. Środowisko RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.04.2011 Promocja Inwestycyjna - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2011 Aktualizacja Uszczegółowienia RPO WSL

31 marca 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 788/36/IV/2011 przyjął aktualizację Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.04.2011 2. etap projektu kluczowego wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 790/36/IV/2011 z dnia 31 marca 2011 r. wybrał do dofinansowania 2. zadanie składające się na projekt kluczowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys