O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.06.2011 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

14.06.2011r Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 04.01.00-051/08, zlokalizowanych na terenie gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (w tym powiatów ziemskich) oraz listy rezerwowej projektów zlokalizowanych na terenie ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2011 Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL w zakresie transferu technologii

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL do udziału w szkoleniach prowadzonych wspólnie przez wyspecjalizowanych trenerów oraz pracowników wydziału, którzy z ramienia IZ RPO WSL zajmują się poszczególnymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkoleń.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.06.2011 Warsztaty dla przedsiębiorców nt. rozliczania projektów

Ślaskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców nt. rozliczania projektów w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, jakie odbędzie się 29 czerwca 2011 r. w Chorzowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.06.2011 Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL w zakresie budowy i rozwoju sieci szerokopasmowych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL do udziału w szkoleniach prowadzonych wspólnie przez wyspecjalizowanych trenerów oraz pracowników wydziału, którzy z ramienia IZ RPO WSL zajmują się poszczególnymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkoleń.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.06.2011 Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL w zakresie udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL do udziału w szkoleniach prowadzonych wspólnie przez wyspecjalizowanych trenerów oraz pracowników wydziału, którzy z ramienia IZ RPO WSL zajmują się poszczególnymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkoleń.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.06.2011 Transfer technologii i innowacji - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, typy projektów nr: 3, 4, 6, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.06.2011 Transfer technologii i innowacji - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, typy projektów nr: 1, 2, 5, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.06.2011 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.03.00-118/11

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjne...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
10.06.2011 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.03.00-119/11

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjne...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
09.06.2011 Gospodarka odpadami – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach PRSPn

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zmiany Uchwały nr 1121/375/III/2010 z dnia 13 maja 2010 r. z późn. zm., dokonującej wyboru do dofinansowania projektów złożonych w trybie pozakonkursowym (nabór nr PRSPn-05.02.00-31/08, Działanie 5.2. Gospodarka odpadami).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.06.2011 Uszczegółowienie RPO WSL

7 czerwca 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.06.2011 Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL - rozliczanie projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL do udziału w szkoleniach prowadzonych wspólnie przez wyspecjalizowanych trenerów oraz pracowników wydziału, którzy z ramienia IZ RPO WSL zajmują się poszczególnymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkoleń.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.06.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

2 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową projektów dla Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL (nabór nr 02.02.00-084/09).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.06.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów z Subregionu Południowego, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PRSPd-02.01.00-20/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.06.2011 Rewitalizacja „małe miasta” – projekty wybrane do dofinansowania

2 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr 06.02.02-101/10, w ramach Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.06.2011 Rewitalizacja „małe miasta” – lista rankingowa

2 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową projektów, dla naboru nr 06.02.02-101/10, w ramach Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.06.2011 Infrastruktura kultury – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego

31.05.2011r Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PRSPn.04.01.00-030/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys