O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.08.2011 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od dnia 5 do 23 września br. rozpocznie się kolejny okres wypełniania i zgłaszania harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.08.2011 Nowe opracowania prawne do wykorzystania przy inwestycjach szerokopasmowych - dla beneficjentów Działania 2.1.

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostępne są opinie prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków (w tym IRU) w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz warunków udostępnienia infrastruktury publicznej przedsiębiorcom i użytkownikom końcowym w ramach pomocy de minimis.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.08.2011 Przedsiębiorco, czy wiesz, jak zminimalizować ryzyko zwrotu dotacji unijnej?

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 zaprasza przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenie w zakresie udzielania zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budow...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2011 Zmiana stanowiska Prezesa UKE w sprawie art. 7 megaustawy – informacje dla beneficjentów Działania 2.1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, że 22 sierpnia br. na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawił się Komunikat dotyczący modyfikacji stanowiska Prezesa UKE w sprawie świadczenia przez JST bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2011 Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2229/72/IV/2011 dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 09.03.00-062/08 Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa, Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2011 Warsztaty dla przedsiębiorców nt. rozliczania projektów

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na warsztaty nt. Rozliczania projektów w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 RPO WSL, które odbędą się 1 września w Chorzowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2011 Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL w zakresie udzielania zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL do udziału w szkoleniach prowadzonych wspólnie przez wyspecjalizowanych trenerów oraz pracowników wydziału, którzy z ramienia IZ RPO WSL zajmują się poszczególnymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkoleń.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.08.2011 Rozwój elektronicznych usług publicznych – zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 02.02.00-084/09, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.08.2011 Informacje dla beneficjentów budujących infrastrukturę szerokopasmową w ramach Działania 2.1

Urząd Komunikacji Elektronicznej za pośrednictwem Portalu Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępnił samorządom opinie prawne i opracowania do wykorzystania przy inwestycjach szerokopasmowych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.08.2011 Składanie wniosków o dofinansowanie oraz uzupełnień wniosków w ramach RPO WSL

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL oraz uzupełnienia wniosków o dofinansowanie projektów należy dostarczyć do Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, do Punktu naboru wniosków, przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.08.2011 Systemy informacji kulturalnej - zaktualizowano listę rankingową projektów

16 sierpnia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę rankingową projektów w ramach konkursu nr 04.02.00-087/10.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.08.2011 Dodatkowe wymagania w ramach planowanego konkursu dla Poddziałania 3.2.2

W zawiązku z planowanym konkursem w terminie 15 września 2011 r. - 17 listopada 2011 r. w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne RPO WSL na lata 2007-2013, celem sprawnej realizacji inwestycji, w ramach naboru obowiązywać będą dodatkowe warunki.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.08.2011 Komunikat w sprawie firm wysyłkowych powołujących się na współpracę z GARR S.A.

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że nie udziela rekomendacji ani też nie współpracuje z żadną firmą wysyłkową czy telemarketingową, w sprzedaży książek, płyt CD itp., a powoływanie się przez te firmy na współpracę z GARR S.A. oraz podszywanie się pod pracownikó...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.08.2011 Rewitalizacja - "duże miasta" - zaktualizowano listę rankingową projektów

Zarząd Województwa Śląskiego 4 sierpnia zaktualizował listę rankingową projektów w ramach konkursu nr 06.02.01-093/10 dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta" RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.08.2011 Rewitalizacja „duże miasta” – zmiana listy rankingowej

Zarząd Województwa Śląskiego 9 sierpnia 2011 r., zaktualizował w ramach konkursu nr 06.02.01-094/10 listę rankingową projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.08.2011 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD (…) - projekt kluczowy wybrany warunkowo do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 9 sierpnia 2011 r. warunkowo wybrał do dofinansowania (uchwała nr 2135/69/IV/2011) projekt dotyczący kontynuacji budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.08.2011 Bezpłatne warsztaty nt. Rozliczania projektów w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 RPO WSL

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na warsztaty nt. Rozliczania projektów w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które odbędą się 18 sierpnia br. w Chorzowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.08.2011 Nabór w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.08.2011 Modyfikacja stanowiska Prezesa UKE odnośnie hotspotów w miejscach publicznych – informacje dla beneficjentów Działania 2.1.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, że 21 lipca br. na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawił się Komunikat dotyczący modyfikacji stanowiska Prezesa UKE z dnia 25 sierpnia 2010 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.08.2011 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne - zaktualizowano listę projektów

Zarząd Województwa Śląskiego w ramach konkursu nr 03.01.02-095/10 zaktualizował listę rankingową projektów, listę projektów wybranych do dofinansowania i rezerwowych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.08.2011 Uszczegółowienie RPO WSL - 28.07.2011 r.

28 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2004/66/IV/2011 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.08.2011 Zmiana harmonogramu konkursów

28 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys