O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.09.2011 Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 09.03.00-062/08 Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa, Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2011 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.02-082/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.09.2011 Lokalna infrastruktura sportowa – zmiana uchwały

Zarząd Województwa Śląskiego 20 września 2011r. dokonał zmiany uchwały nr 2229/72/IV/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. (dot. § 1) w zakresie skorygowania wartości dofinansowania projektu z kwoty 1 544 471,82 PLN do kwoty 1 544 408,49 PLN dla wniosku złożonego przez Miasto Jastrzębie Zdrój pn.: „Przebu...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2011 Aktualizacja wytycznych w zakresie zasad udzielania zaliczek

20 września 2011 roku Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 zatwierdziła aktualizację „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorc...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.09.2011 Spotkania dla przedsiębiorców

W związku ogłoszonym naborem wniosków w ramach Poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa RPO WSL 2007-2013, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na spotkania informacyjne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.09.2011 Dotacje na rozwój firmy

Informujemy, że Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach, działający w ramach sieci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaprasza przedsiębiorców na cykl spotkań poświęconych tematyce „Dotacji na rozwój firmy”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.09.2011 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

15.09.2011r Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 04.01.00-051/08, zlokalizowanych na terenie gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (w tym powiatów ziemskich).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.09.2011 Transfer technologii i innowacji – aktualizacja listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

6 września 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowane listy: rankingową oraz projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.03.00-092/10 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.09.2011 Kolejna aktualizacja harmonogramów składania wniosków o płatność

W związku z trwającą do 23 września br. kwartalną aktualizacją harmonogramów składania wniosków o płatność, w poniższym piśmie Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje o najistotniejszych zasadach wypełniania harmonogramów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.09.2011 Nowe opracowania prawne dla beneficjentów Działania 2.1. budujących linie światłowodowe na podbudowie infrastruktury energetycznej.

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostępne jest opracowanie skierowane do beneficjentów budujących infrastrukturę światłowodową przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury energetycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.09.2011 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego, Uchwałą nr 2429/77/IV/2011 z dnia 13.09.2011r., zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.01-063/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.09.2011 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 03.02.02-121/11

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lat...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
14.09.2011 Projekty kluczowe wybrane do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 13 września 2011 r. wybrał do dofinansowania projekty z zakresu przywrócenia kluczowej infrastruktury w poszkodowanych przez powódź gminach na terenie województwa śląskiego – Bieruń oraz Czechowice-Dziedzice (nr naboru PK-07.01.02-117/11).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.09.2011 Promocja inwestycyjna - zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej

W wyniku złożenia uzupełnionych wniosków, warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej, zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej dla naboru nr 01.01.02-109/11 w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.09.2011 Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 09.03.00-062/08 Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa, Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.09.2011 Uszczegółowienie RPO WSL - 13.09.2011 r.

13 września 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2430/77/IV/2011 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.09.2011 Konkurs na dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w kraju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w ramach realizowanego przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, projektu systemowego pn. Zarządzanie strategiczne rozwojem - poprawa jakości rządzenia w Polsce, ogłosiło konkurs na dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w kraju.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.09.2011 III i IV posiedzenie Rady Inwestycyjnej JESSICA

W dniach 25 lipca 2011r. i 31 sierpnia 2011 r. odbyły się kolejne posiedzenia Rady Inwestycyjnej JESSICA.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2011 Aktualizacja Wytycznych do procedury PK oraz PRS

31 sierpnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2290/74/IV/2011 przyjął aktualizację Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.09.2011 Promocja inwestycyjna – lista wniosków po ocenie formalnej

Zakończyła się ocena formalna projektów złożonych dla konkursu nr 01.01.02-109/11 ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.09.2011 Nierzetelne firmy

W związku z pojawiającymi się ofertami sprzedaży materiałów dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przypomina, że wszystkie informacje oraz materiały informacyjno-promocyjne dotyczące tego programu oraz wszys...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys