O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.11.2012 Szkolenie z zakresu kontroli i sprawozdawczości w projektach unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie Beneficjentów RPO WSL 2007 - 2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z kontrolą i sprawozdawczością w projektach unijnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2012 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy rankingowej oraz aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

27 listopada br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3330/208 /IV/ 2012 zaktualizował listę rankingową projektów oraz uchwałą nr 3331/208/IV/2012 listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 04.01.00-051/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.11.2012 Infrastruktura rozwoju gospodarczego - ocena formalna projektów

Informujemy, iż zakończyła się ocena formalna dla części projektów złożonych w konkursie nr 01.01.01-132/12 dla Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.11.2012 Szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 z zakresu planowania i zarządzania strategicznego

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z planowaniem i zarządzaniem strategicznym.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.11.2012 Konsultacje regionalne

W związku z trwającymi pracami nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi nowego okresu programowania 2014-2020, serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach regionalnych dokumentu Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy Partnerstwa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.11.2012 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od 26 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do IZ harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.11.2012 Zaproszenie na konferencję

Samorząd Województwa Śląskiego wraz z TAURON Polska Energia S.A. zapraszają na konferencję pt. „W drodze do niskoemisyjnej gospodarki – szanse wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014-2020 dla Województwa Śląskiego”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.11.2012 Szkolenie z zakresu aspektów prawnych umów o dofinansowanie projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów RPO WSL na szkolenie z tematyki związanej z aspektami prawnymi umów o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.11.2012 Szkolenie z zakresu zamówień publicznych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów RPO WSL 2007-2013 na szkolenie dotyczące zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.11.2012 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - lista projektów wybranych do dofinansowania

6 listopada br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę rankingową projektów w ramach konkursu nr 07.01.01-127/11, a także listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych w ramach przedmiotowego konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2012 Szkolenie z rozliczania projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie Beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z rozliczaniem projektów unijnych.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2012 Szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie Beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z kontrolą i sprawozdawczością w projektach unijnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys