O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.03.2012 Poradnik dla beneficjentów budujących infrastrukturę szerokopasmową w ramach Działania 2.1.

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił samorządom kolejną opinię prawną, której celem jest ułatwienie samorządom prowadzenia inwestycji w sieci szerokopasmowe.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2012 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne – wybrano projekt w ramach PRSC

27 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Gminy Bytom pn. "Reaktywacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej – przebudowa 3 obiektów mostowych kolei wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy Szombierki w Bytomiu".
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.03.2012 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – wybrano projekt w ramach PRSC

22 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Gminy Bytom pn. "Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu".
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.03.2012 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach subregionu centralnego

Zarząd Województwa Śląskiego 27 marca 2012 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania, realizowanych w ramach naboru nr PRSC-02.01.00-12/08 (Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, RPO WSL na lata 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.03.2012 Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa - spotkanie regionalne na Śląsku!

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 18-19 kwietnia zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich, przede wszystkim osoby zaangażowane w pracę w komitetach monitorujących Regionalne Programy Operacyjne i podkomitetach monitorujących Program Kapitał Ludzki, na kolejne s...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.03.2012 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 27 marca b.r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PK-07.01.02-117/11 (z zakresu usuwania skutków powodzi).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2012 "Eurolider" i "Polska pięknieje" - głosowanie rozpoczęte

Ruszają internetowe głosowania w tegorocznych edycjach konkursów „Eurolider” i „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Dzięki temu wpływ na wyniki obu konkursów mają również internauci! Wystarczy tylko zagłosować.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2012 Infrastruktura edukacyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

22 marca 2012r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 08.02.00-007/08 dla Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2012 Warsztaty dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje 28 marca 2012 roku dla przedsiębiorców warsztaty dotyczące rozliczania projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2012 Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 09.03.00-062/08 Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa, Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.03.2012 Znamy już nominacje w V edycji konkursu Polska Pięknieje

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz piąty zorganizowało konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2012 Transport - wybrano do dofinansowania projekt w ramach PRSZ

Zarząd Województwa Śląskiego 15 marca 2012 r., uchwałą nr 673/134/IV/2012, dokonał wyboru do dofinansowania projektu złożonego przez Miasto Radlin pn. "Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 - etap II".
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2012 Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 15 marca b.r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania dla naboru nr 09.03.00062/08, w ramach Działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja RPO WSL 2007–2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.03.2012 Gospodarka odpadami – wybrano projekt w ramach PRSC

Zarząd Województwa Śląskiego 13 marca 2012 r. wybrał do dofinansowania projekt złożony przez Gminę Radzionków pn. Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap II.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.03.2012 Warsztaty dla Beneficjentów RPO WSL obejmujące najczęściej popełniane błędy z zakresu zamówień publicznych oraz rozliczania projektów.

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na II edycję Warsztatów dla Beneficjentów .
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.03.2012 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – kolejny projekt wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 6 marca 2012 r.wybrał do dofinansowania kolejny projekt znajdujący się na liście rezerwowej dla naboru 07.01.02-082/09, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2012 V edycja konkursu dotacji

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje dla środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych już po raz piąty konkurs dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.03.2012 Transfer technologii i innowacji - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjneg...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.03.2012 Rozwój elektronicznych usług publicznych - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.03.2012 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 02.02.00-128/12

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na la...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
07.03.2012 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.03.00-129/12

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjneg...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
06.03.2012 Infrastruktura kultury - wyniki oceny formalnej

Zakończyła się ocena formalna kolejnych projektów złożonych w ramach Programu Rozwoju Subregionów – Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.03.2012 Szkolenia poświęcone inicjatywie JESSICA

Europejski Bank Inwestycyjny, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Centrum Projektów Rewitalizacji S.A. serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach dla Beneficjentów JESSICA w województwie śląskim.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.03.2012 Badanie ankietowe

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego realizuje badanie ankietowe jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli biznesu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2012 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od 5 do 23 marca br. będzie trwać kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys