O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.07.2012 Promocja inwestycyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2046/172/IV/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 01.01.02-104/10.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.07.2012 Fundusze Europejskie 2014-2020 - postęp w negocjacjach

Rada Unii Europejskiej ds. Ogólnych zamknęła negocjacje w czterech kolejnych blokach tematycznych pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2014-2020.   
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.07.2012 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne – aktualizacja listy wniosków poddanych ocenie formalnej

W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny formalnej, po pozytywnym rozstrzygnięciu protestów, zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej dla konkursu nr 03.02.02-121/11 w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.07.2012 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 12 lipca zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 04.01.00-051/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.07.2012 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – zaktualizowano listy projektów

10 lipca br. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał aktualizacji list projektów wybranych do dofinansowania oraz list projektów rezerwowych dla naboru nr 05.03.00-108/11 w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.07.2012 Podpisano umowy na 10 miliardów złotych!

10 miliardów złotych – na taką sumę opiewają obecnie umowy o dofinansowanie zawarte z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.07.2012 Infrastruktura kształcenia ustawicznego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

5 lipca 2012r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.07.2012 Nowy konkurs na prowadzenie punktów informacyjnych Europe Direct

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w celu wyboru organizacji kwalifikujących się do prowadzenia punktów informacyjnych Europe Direct w latach 2013-2017.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.07.2012 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne – aktualizacja listy wniosków poddanych ocenie formalnej

W związku z ponowną oceną formalną 3 projektów, przeprowadzoną po pozytywnym rozstrzygnięciu protestów, zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej dla konkursu nr 03.02.02-121/11 w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.07.2012 Konsultacje zmiany stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Informacja dla beneficjentów Działania 2.1.

Do 28 lipca trwają konsultacje projektu zmodyfikowanego stanowiska Prezesa UKE z dnia 22 sierpnia 2011 r., w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.07.2012 Warsztaty nt. podpisywania umów i rozliczania projektów dla przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zaprasza przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na warsztaty dotyczące podpisywania umów i rozliczania projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.07.2012 Dziedzictwo przyrodnicze – zaktualizowano listy projektów

28 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze PriorytetuV. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (nabór 05.05.00-107/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.07.2012 Szkolenie z zakresu zamówień publicznych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na szkolenie z zamówień publicznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys