O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.08.2012 Społeczeństwo informacyjne - aktualizacja list projektów wybranych do dofinansowania

30 sierpnia br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2012 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – zmiana poziomu dofinansowania dla projektu wybranego do dofinansowania w ramach PRSZ

30 sierpnia br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego, Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL 2007-2013 (nabór nr PRSZ-02.01.00-38/08).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2012 Transfer technologii i innowacji - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 30 sierpnia 2012 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.03.00-119/11 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2012 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

W dniach 3-21 września br. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do IZ harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.08.2012 Transfer technologii i innowacji – aktualizacja listy wniosków po ocenie formalnej

W wyniku zakończenia oceny formalnej zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej złożonych w konkursie nr 01.03.00-129/12 dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2012 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 23 sierpnia br. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 06.02.02-101/10.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2012 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego dnia 23 sierpnia 2012r  zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 04.01.00-069/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2012 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - lista projektów wybranych do dofinansowania

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczno-techniczna projektów w ramach konkursu nr 07.01.01-127/11, Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL. Ponadto, 23 sierpnia 2012 roku uchwałą nr 2320/180/IV/2012 Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofi...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2012 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 2316/180/IV/2012 z dnia 23.08.2012 roku, zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr: PK-07.01.02-130/12 (z zakresu usuwania skutków powodzi).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.08.2012 Infrastruktura okołoturystyczna - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 21 sierpnia br. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PRSPn-03.02.02-29/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.08.2012 Ocena formalna projektów w ramach Działania 2.2

Informujemy, iż zakończyła się ocena formalna dla części projektów złożonych w konkursie nr 02.02.00-128/12 dla Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.08.2012 Ponad 600 milionów złotych dla przedsiębiorców!

W sierpniu rusza konkurs "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku". W ramach programu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na inwestycje polegające na wdrożeniu wynalazku. To jedna z ostatnich szans skorzystania z unijnych pieniędzy w tym okresie programowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.08.2012 Ocena formalna projektów w ramach Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji

Informujemy, iż zakończyła się ocena formalna dla części projektów złożonych w konkursie nr 01.03.00-129/12 dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.08.2012 Aktualizacja pakietów aplikacyjnych dla naborów nr 02.01.00-131/12 oraz nr 01.03.00-133/12

W celu doprecyzowania procedur odnoszących się do kwestii trwałości projektu dla podmiotów mających status MŚP otrzymujących pomoc publiczną lub pomoc de minimis, Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 7 sierpnia 2012 r. przyjął Uchwały nr 2183/175/IV/2012 oraz 2184/175/IV/2012.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.08.2012 Transfer technologii i innowacji – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 07 sierpnia zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.03.00-118/11 dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.08.2012 Projekt kluczowy wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 07 sierpnia 2012 r. wybrał do dofinansowania projekt Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z zakresu usuwania skutków powodzi (nr naboru PK-07.01.02-130/12). Projekt dotyczy Przebudowy drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltó...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.08.2012 Sprawne wdrażanie JESSICI

W ciągu czterech ostatnich miesięcy w województwie śląskim podpisano drugą umowę w ramach Inicjatywy  JESSICA.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys