O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.09.2012 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 25 września br. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr PRSPn-03.02.02-29/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.09.2012 Quo Vadis Śląsk

21 września 2012 r. Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizował konferencję "Quo Vadis Śląsk - Wizja Rozwoju Województwa Śląskiego w perspektywie procesów długiego trwania".
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.09.2012 Ankieta - uproszczenia

Instytucja Zarządzająca RPO WSL kieruje do Beneficjentów Programu ankietę nt. obecnego systemu wdrażania i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz propozycji nowych rozwiązań, które mogą w przyszłości usprawnić ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.09.2012 Aktualizacja listy wniosków po ocenie formalnej w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

W związku z zakończeniem oceny formalnej wszystkich projektów złożonych w ramach konkursu nr 02.02.00-128/12 - Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.09.2012 Akademia e-biznesu

25 września portal www.web.gov.pl oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczynają cykl 16 Konferencji zatytułowanych "Akademia e-biznesu". 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.09.2012 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – lista wniosków po ocenie formalnej

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach naboru nr 02.01.00-131/12 dla Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.09.2012 Szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z promocją projektów unijnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.09.2012 Transfer technologii i innowacji – wybrano projekty do dofinansowania

13 września 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listy: rankingową oraz projektów wybranych do dofinansowania dla naboru nr 01.03.00-129/12, w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.09.2012 Warsztaty dla beneficjentów

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na kolejną edycję warsztatów, które będą prowadzić pracownicy.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.09.2012 Zakończenie konsultacji dokumentu "Założenia do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego z EFRR"

W dniach od 19 czerwca do 20 lipca br. odbyły się konsultacje dokumentu "Założenia do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego z EFRR", które rozpoczęły regionalną dyskusję nad obszarami wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej Unii E...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.09.2012 Szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 z zakresu kontroli i sprawozdawczości w projektach unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007 – 2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2012 Infrastruktura okołoturystyczna – aktualizacja listy rankingowej oraz listy rezerwowej projektów

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej dla konkursu nr 03.02.02-121/11 Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2431/183/IV/2012 z 4.09.2012 r. przyjął zaktualizowaną listę rankingową projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.09.2012 Szkolenie nt. aspektów prawnych umów o dofinansowanie projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów RPO WSL 2007-2013 na szkolenie z tematyki aspektów prawnych umów o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.09.2012 Podręcznik Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL - wersja jedenasta - 30.08.2012

30 sierpnia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Podręcznik procedur wdrażania Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Uchwała Nr 2403/182/IV/2012).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys