O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.10.2013 Projekty kluczowe w ramach RPO WSL 2014-2020

W związku z koniecznością dostosowania struktury trzeciej wersji Projektu RPO WSL 2014-2020 do komisyjnego wzoru programu operacyjnego, wstępna lista projektów kluczowych nie stanowi załącznika do Programu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.10.2013 Trzecia wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2387/289/IV/2013 przyjął trzecią wersję Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.10.2013 Uszczegółowienie RPO WSL 2007-2013 – 22.10.2013 r.

22 października 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.10.2013 Drogowa Trasa Średnicowa – zwiększenie wartości dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 2388/289/IV/2013 z dnia 22.10.2013 r. dokonał zwiększenia wartości całkowitej oraz wartości dofinansowania projektu własnego pn. „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwica...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2013 System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencj opublikował raport dotyczący pn.: System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2013 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne – wybór projektów z listy rezerwowej

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2386/289/IV/2013 z dnia 22.10.2013r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania i listę projektów rezerwowych w ramach naboru nr 03.02.02-121/11 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.10.2013 Szkoła bardziej ekologiczna i estetyczna

21 października br. Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych uroczyście uruchomił działalność po przeprowadzonej termomodernizacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.10.2013 HubClub Śląski Klaster ICT i Multimediów robi interesy w Finlandii

W październiku br.  członkowie Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club mieli okazję nawiązać kontakty gospodarcze z przedsiębiorcami z Finlandii.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.10.2013 Rewitalizacja - duże miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zmianie uległa lista rankingowa oraz lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu nr 06.02.01-094/10 dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2013 JESSICA wsparła Multicentrum

24 października br. o godz. 9.00 planowane jest wielkie otwarcie Starej Kablowni w Czechowicach-Dziedzicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.10.2013 Prestiżowe wyróznienie dla biurowca GPP

We wrześniu br. biurowiec GOEPPERT-MAYER jako pierwszy w Polsce uzyskał prestiżowy międzynarodowy certyfikat BREEAM International na poziomie „Outstanding”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.10.2013 JESSICA wesprze Centrum Medyczne w Chorzowie

26 września 2013 r. została podpisana dziesiąta już umowa o pożyczkę ze środków Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. Beneficjentem umowy jest firma BetaMed S.A. realizująca projekt rozbudowy Centrum Medycznego w Chorzowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.10.2013 Teatr Śląski znów zagości w Twoim domu

Zapraszamy do oglądania na antenie TVP Katowice kolejnych spektakli zarejestrowanych w ramach projektu "Teatr Śląski w Twoim domu".
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.10.2013 Konferencja miejska w Zabrzu

W dniach 17-18 listopada br. w Zabrzu odbędzie się happening wraz z wernisażem wystawy „Jakość życia w mieście , a odpowiedzialność w aspekcie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja przestrzeni miasta w latach 2007-2013”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.10.2013 Szkolenie z zamówień publicznych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z zamówieniami publicznymi.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.10.2013 Ruszaj Po eurO – część czwarta

10 października w hali sportowej w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113 w ramach projektu edukacyjnego Ruszaj Po euro, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, odbyły się kolejne rozgrywki gimnazjalistów. Tym razem rywalizowały ze sobą szkoły z subregionu centralnego województw...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.10.2013 Ruszaj Po eurO – część trzecia

3 października w Hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach odbyły się w ramach projektu edukacyjnego Ruszaj Po eurO kolejne rozgrywki gimnazjalistów. Tym razem rywalizowały ze sobą szkoły z subregionu zachodniego województwa śląskiego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.10.2013 Podsumowanie konsultacji społecznych drugiej wersji Projektu RPO WSL 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko

8 października 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych drugiej wersji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.10.2013 Mamy już dziesięć umów o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA

26 września 2013 r., Bank Ochrony Środowiska S.A. działając jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim, podpisał dziesiątą już umowę o pożyczkę ze środków Inicjatywy JESSICA. Beneficjentem umowy jest firma BetaMed S.A. realizująca projekt rozbudowy Centrum Medycznego w Chorzowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2013 Nowe centrum edukacyjno-kulturalne w Bytomiu

W piątek, 4 października br. o godz. 16.00 odbyło się otwarcie i poświęcenie nowo powstałego Domu Edukacyjno-Kulturalnego w Bytomiu Rozbarku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.10.2013 Nowe centrum edukacyjno-kulturalne w Bytomiu

W piątek, 4 października br. o godz. 16.00 odbędzie się otwarcie i poświęcenie nowo powstałego Domu Edukacyjno-Kulturalnego w Bytomiu Rozbarku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.10.2013 Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej

Uchwałą nr 2096/284/IV/2013 z 24 września 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową (nabór nr 02.02.00-128/12, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.10.2013 Rewitalizacja - duże miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Uchwałą nr 2093/284/IV/2013 z dnia 24 września 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania czterech projektów z listy rezerwowej w ramach naboru nr 06.02.01-94/10, w ramach Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdeg...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.10.2013 Szkolenie z rozliczania projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z rozliczaniem projektów unijnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.10.2013 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego – projekt wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2105/284/IV/2013 z dnia 24 września 2013r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (nr naboru: 09.01.00-077/09),
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys