O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.06.2013 Drogowa Trasa Średnicowa – zwiększenie wartości dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 1333/264/IV/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. dokonał zwiększenia wartości całkowitej oraz wartości dofinansowania projektu własnego: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 – odcinek G2 w Gliwicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2013 Druga wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

25 czerwca 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1465/266/IV/2013 przyjął drugą wersję Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2013 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania

Uchwałą nr 1331/264/IV/2013 z dnia 18 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował liste projektów wybranych do dofinansowania (gminy powyżej 50 tys. mieszkańców) dla naboru nr 05.03.00-108/11 w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2013 Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej

Uchwałą nr 1328/264/IV/2013 z 18 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową (nabór nr 02.02.00-128/12; Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2013 Infrastruktura edukacyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

18 czerwca 2012r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 08.02.00-007/08 dla Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2013 Śląsk świętuje

XV Wielki Piknik Artystyczny „Święto Śląska” jest finalnym akordem obchodów jubileuszu 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.06.2013 Konsultacje regionalne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje cykl konferencji regionalnych, w trakcie których zostaną zaprezentowane założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.06.2013 Szósta umowa o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA

18 czerwca 2013 r. została podpisana kolejna umowa o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.06.2013 Podsumowanie konsultacji społecznych Projektu RPO WSL 2014-2020

Wydziały Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Planowania Strategicznego i Przestrzennego dziękują za aktywny udział w konsultacjach społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.06.2013 Uroczyste oddanie do użytku nowego gmachu ATH

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zakończyła budowę nowej siedziby dla Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku. 19 czerwca br. nastąpiło uroczyste oddanie budynku do użytku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.06.2013 Odkryj inwestycje współfinansowane przez UE i wygraj!

Trwa konkurs fotograficzny pn. „Europa w moim regionie”, organizowany przez Komisję Europejską.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.06.2013 Rozwój klastra dizajnu

W imieniu organizatora - Zamku Cieszyn - serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym rozwojowi klastra oraz podsumowującym pierwszy etap działania Śląskiego Klastra Dizajnu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.06.2013 Wiarygodność Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego potwierdzona

19 czerwca br. podczas konferencji prasowej w Warszawie ogłoszono wyniki ratingu 4 funduszy poręczeniowych, nadanego przez agencję ratingową BCRA – Credit Rating Agency AD na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ich gronie znalazł się Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.06.2013 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Uchwałą Zarządu Województwa z listy projektów wybranych do dofinansowania usunięto projekt Gminy Konopiska Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska (gminy o liczbie ludności poniżej 50 tys. mieszkańców; konkurs nr 02.01.00-131/12; Działanie 2.1 Infrastruktura sp...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.06.2013 Rewitalizacja – małe miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja - „małe miasta" RPO WSL (nabór nr PRSZ-06.02.02-47/08).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.06.2013 A jak jest Twoja historia?

15 czerwca br. ruszyła II edycja konkursu „Eurokorzyści – podziel się swoją historią”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.06.2013 Transfer technologii i innowacji - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 11 czerwca 2013 r. uchwałą nr 1218/261/IV/2013 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.03.00-133/12 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.06.2013 Infrastruktura kultury – aktualizacja listy rankingowej oraz aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

11 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1221/261/IV/ 2013 zaktualizował listę rankingową projektów oraz uchwałą nr 1222/261/IV/2013 listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 04.01.00-051/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.06.2013 Promocja turystyki - aktualizacja listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 6.06.2013 r. Uchwałą nr 1212/260/IV/2013 dokonał aktualizacji listy rankingowej projektów – po ocenie merytoryczno-technicznej dla naboru nr 03.04.00-079/09 dla Działania 3.4 Promocja turystyki.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.06.2013 Mstów doczekał się nowoczesnego kompleksu

22 czerwca br. będzie miało miejsce otwarcie nowego kompleksu sportowego na obiekcie LKS „Warty” Mstów połączone z tradycyjnym festynem z okazji Nocy Świętojańskiej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.06.2013 Czerwionka-Leszczyny z nowym centrum

Na 28 czerwca br. zaplanowano oficjalne otwarcie kompleksu w Czerwionce-Leszczynach, który był przedmiotem projektu pn. „Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.06.2013 Muzyka z Dzikiego Zachodu w Żorach

Pierwszą rocznicę uroczystego otwarcia Miasteczko Westernowe Twin Pigs w Żorach planuje świętować, organizując w dniach 15-16 czerwca br. Country Festival.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.06.2013 Wygraj podróż marzeń oraz koncert w swojej miejscowości!

Trwa akcja "Europa to MY".
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.06.2013 Jeszcze więcej Funduszy Europejskich dla Śląskiego po 2013

Minister Elżbieta Bieńkowska na spotkaniu z Marszałkami Województw przekazała zaktualizowane dane na temat wysokości alokacji przyznanych na poszczególne regionalne programy operacyjne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.06.2013 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (nabór nr PRSC-02.01.00-12/08).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.06.2013 Rewitalizacja – „małe” miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja - „małe miasta" RPO WSL (nabór nr 06.02.02-101/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys