O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


27.09.2013 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego, Uchwałą nr 2103/284/IV/2013 z dnia 24.09.2013 roku, zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.02-082/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.09.2013 Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalneo rozpoczęło rejestrację zgłoszeń na konferencję podsumowującą konsultacje społeczne Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, która odbędzie się 4 października 2013 r. w Krakowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.09.2013 Rybnik – wszystko, czego sobie życzysz

Obecnie trwa kampania mająca na celu wypromowanie oferty inwestycyjnej obejmującej 5 terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Rybniku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.09.2013 Konsultacje Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.09.2013 Śląskie ZOO świętuje i się rozbudowuje

13 września br. Śląskie ZOO świętowało obchody 55-lecia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.09.2013 Harmonogramy składania wniosków o płatność

Miło nam poinformować, że z obowiązku złożenia harmonogramu, dotyczącego wszystkich projektów od momentu wyboru do dofinansowania do momentu złożenia wniosku o płatność końcową, wywiązali się w bieżącym kwartale wszyscy Beneficjenci RPO WSL.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.09.2013 Teatr Elektryczny otwarty dla kinomanów

Wielu znamienitych gości, władze miasta i mieszkańcy Skoczowa 14 września wzięli udział w uroczystym otwarciu Teatru Elektrycznego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.09.2013 Transfer technologii w Kaniowie

11 września 2013 r. na terenie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Transferu Technologii Kompozytowych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.09.2013 Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego

W nawiązaniu do przyjętego 13 sierpnia 2013 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu dokumentu Mandat negocjacyjny województwa śląskiego w kierunku negocjacyjnego systemu programowania działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie na lata 2014-2020, w dniach od 19 do 30 sierpnia br. roku...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.09.2013 Konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.09.2013 Elka ponownie w Parku Śląskim

Od niedzieli 8 września br. w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie znów - po 7-letniej przerwie - kursuje kolejka linowa. Pierwszego dnia swojego funkcjonowania przewiozła kilka tysięcy osób.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.09.2013 Szkolenie z zakresu aspektów prawnych umów o dofinansowanie projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów RPO WSL na szkolenie z zakresu zamówień publicznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.09.2013 Dziewiąta pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim

Dnia 23 sierpnia 2013 r. w siedzibie Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach, który pełni funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim, podpisano dziewiątą umowę o pożyczkę ze środków Inicjatywy JESSICA.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2013 Trwają konsultacje społeczne Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

2 września 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POPT 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2013 Komfortowo po Rybniku

29 sierpnia br. odbyła się prezentacja 4 nowych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. „Inwestycja w nowoczesny tabor sposobem na poprawę jakości komunikacji miejskiej w Rybniku” przeznaczonych do eksploatacji na rzecz Związku Transportu Zbiorowego Miasta Rybnik.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.09.2013 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego – aktualizacje listy projektów wybranych do dofinansowania i rezerwowej

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1900/279/IV/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (nr naboru: 09.01.00-077/09).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.09.2013 Informacja dla beneficjentów Działania 2.1. budujących sieci szerokopasmowe

Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski wystosował apel do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o priorytetowe traktowanie projektów polegających na budowie sieci szerokopasmowych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.09.2013 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 1897/279/IV/2013 z dnia 27.08.2013 roku, zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr: PK-07.01.02-117/11 (z zakresu usuwania skutków powodzi).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.09.2013 NFOŚiGW ogłosił konkurs dla projektów dot. przygotowania planów gospodarki niskoemisyjnej

Wydział Rozwoju Regionalnego informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczn...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys