O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


29.01.2014 Innowacyjna Gospodarka – nabór projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że nabór do udziału w projekcie Polski Most Krzemowy został przedłużony do dnia 4 lutego br.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.01.2014 Pokażmy, jak piękniejemy

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już po raz siódmy ogłosiło ogólnopolski konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2014 Ciepło i tanio

15 stycznia br. podsumowano projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2014 GEOsfera już niebawem stanie otworem

Trwa zagospodarowanie dawnego kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie. Powstający ośrodek edukacji geologiczno-ekologicznej GEOsfera wkrótce zostanie udostępniony, by stać się miejscem nauki i rekreacji. Jego lokalizacja i walory krajobrazowe stwarzają szansę na urządzenie miejsca atrakcyjnego dla mies...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2014 Podręcznik Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL - wersja dwunasta

14 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Podręcznik Procedur Wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Uchwała nr 46/306/IV/2014)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2014 Innowacyjna Gospodarka – nabór projektów

Rozpoczął  się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy, który potrwa do 28 stycznia br. Jest to projekt systemowy PARP finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2014 Pakiet rozporządzeń dla Polityki Spójności UE na lata 2014-2020

20 grudnia 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) został opublikowany pakiet rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.01.2014 Park, parkingi i ścieżka rowerowa w Olsztynie

Z końcem 2013 roku Gmina Olsztyn sfinalizowała projekt unijny pn. „Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIV w. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.01.2014 Konsultacje społeczne dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne w ramach procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys