O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


27.06.2014 Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Uchwałą nr 1202/345/IV/2014 z 24 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania (nabór nr 02.02.00-128/12, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.06.2014 Muzeum Śląskie nowym cudem Polski?

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego została nominowana do tytułu jednego z 7 NOWYCH CUDÓW POLSKI w czwartej edycji plebiscytu Magazynu National Geographic Traveler.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.06.2014 Gdzie po informacje o funduszach europejskich?

Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Katowicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.06.2014 Centrum Scenografii Polskiej już w nowej siedzibie

Z początkiem maja br. zakończyła się przeprowadzka Centrum Scenografii Polskiej do pomieszczeń znajdujących na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.06.2014 Ważne otwarcie w Pszczynie

27 czerwca o godz. 12.00 będzie miał miejsce odbiór inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.06.2014 Śląskie pokłady kreatywności

12 czerwca br., w Starej Fabryce Drutu w Gliwicach, odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań projektu utworzenia klastra.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2014 Wiślański park zaprasza na spacery

13 czerwca 2014 roku to kolejna, ważna data w historii Wisły – uroczyste otwarcie parku Kopczyńskiego, które zorganizowano w ramach promocji projektu pn. „Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2014 Wisła na sportowo

11 czerwca br. na Jonidle odbyła się impreza „Dzień Sportu” promująca projekt pn. „Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego – modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej”, współfinansowany z RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.06.2014 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – zaktualizowano listę rankingową oraz listę projektów wybranych do dofinansowania

10 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1041/342/IV/2014 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych w ramach konkursu nr 05.03.00-108/11.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.06.2014 Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2. Transport publiczny.

10 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1040/342/IV/2014 dokonał wyboru do dofinansowania kolejnych dwóch projektów z listy rezerwowej w ramach naboru nr 07.02.00.00-075/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.06.2014 Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej

Uchwałą nr 1042/342/IV/2014 z 10 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową w ramach naboru nr 02.02.00-128/12.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.06.2014 Taryfikator i korekty finansowe za naruszenia Prawa zamówień publicznych

IZ RPO WSL 2007-2013 informuje, iż Minister Infrastruktury i Rozwoju dokonał aktualizacji dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE  - tzw. Taryfikatora.   Dokument ma zastosowanie d...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.06.2014 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne- lista projektów wybranych do dofinansowania

Zakończyła się ocena merytoryczno-techniczna projektów, złożonych w ramach konkursu nr 03.02.02-137/13 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.06.2014 Rewitalizacja – „duże miasta” – lista projektów wybranych do dofinansowania

Zakończyła się ocena merytoryczno-techniczna projektów złożonych w ramach konkursu 06.02.01-138/13 dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.06.2014 Pierwsza premiera Teatru Rozbark

31 maja br. miała miejsce premiera pierwszej produkcji Teatru ROZBARK w Bytomiu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys