O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


23.09.2014 Konsultacje projektu Wytycznych MIiR w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach POIiŚ 2007-2013

Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dokument został opracowany przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2014 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pn. „Środa z Funduszami dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą"

Zapraszamy na cykl zainicjowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Środa z Funduszami…”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.09.2014 Mobilny Punkt Informacyjny w Sosnowcu

Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.09.2014 Środowisko – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1646/362/IV/2014 z 9 września 2014 r. dokonał wyboru do dofinansowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.09.2014 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-121/11

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1643/362/IV/2014 z 09.09.2014r. dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-121/11 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.09.2014 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-137/13

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1644/362/IV/2014 z 09.09.2014r. dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-137/13 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.09.2014 Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej

Uchwałą nr 1648/362/IV/2014 z 09 września 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową (nabór nr 02.02.00-128/12, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.09.2014 Mobilny Punkt Informacyjny w Będzinie.

Urząd Miejski w Będzinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla mieszkańców Będzina w dniu 16 września 2014 r., w godzinach 8:00 – 11:30, na parterze budynku Urzędu Miasta (ul. 11 Listopada 20).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.09.2014 Infrastruktura edukacyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1612/360/IV/2014 z dnia 2 września 2014 r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu WND-RPSL.08.02.00-00-070/08 pn. „Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach” złożonego w ramach naboru nr: 08.02.00-007/08 przez Regionalną F...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.09.2014 Szkolenie z zamówień publicznych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z zamówieniami publicznymi.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2014 Polecamy weekend na Kopcu

13 i 14 września br. Piekary Śląskie zapraszają na Święto Kopca Wyzwolenia „Spotkajmy się na Kopcu”. Dwudniowe wydarzenie to spotkanie z historią, kulturą, sportem i rekreacją.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2014 Myszków atrakcyjny dla inwestorów

Pod koniec sierpnia br. Powiat Myszkowski zakończył jedną z najważniejszych i najbardziej spektakularnych inwestycji w swej historii, która w nowym świetle stawia atrakcyjność powiatu ze względu na możliwości inwestycyjne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.09.2014 Przepisy dotyczące wdrażania funduszy UE 2014-2020 opublikowane

29 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Dokument wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, tj. 13 września 2014 r .
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.09.2014 Rynek w Jaworznie doceniony przez internautów

Zakończyło się internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację biorącą udział w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.09.2014 Infrastruktura rozwoju gospodarczego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1581/359/IV/2014 z 28.08.2014 r. dokonał aktualizacji Uchwały nr 2914/302/IV/2013 z 23.12.2013 r. z późn. zm.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys