O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.01.2015 Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej

Występujące oszczędności w ramach Priorytetu VII. Transport, pozwoliły na przeprowadzenie wyboru kolejnej inwestycji z listy rezerwowej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.01.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Częstochowie

Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Częstochowie, Politechnika Częstochowska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.01.2015 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców "

Zapraszamy na cykl zainicjowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Środa z Funduszami…”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.01.2015 Spotkanie Informacyjne w Starostwie Powiatowym w Będzinie

Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.01.2015 Wystąpienie Pani Marszałek Gabrieli Lenartowicz nt. RPO WSL 2014-2020 na Sesji Sejmiku Śląskiego

Podczas III. Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która miała miejsce 19 stycznia br. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Członek Zarządu Województwa Gabriela Lenartowicz przedstawiła syntetyczną prezentację nt. najistotniejszych kwestii dotyczących Regionalnego Programu O...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.01.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Będziński Inkubator Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 22 i 23 stycznia 2015 r., w godzinach 9:00 – 14:00, w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorcz...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.01.2015 Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”

W związku z pojawieniem się oszczędności w ramach priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL 2007 – 2013, Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 107/5/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. dokonał wyboru do dofinansowania kolejnego projektu z listy rezerwowej w ramach naboru nr: 06.02.01.00-138/13,...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys