O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.10.2017 Projekty wybrane do dofinansowania w ramach naboru prowadzonego w trybie procedury pozakonkursowej dla Poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe OSI.

25 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.10.2017 Nabór wniosków w ramach działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (Outplacement)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 30 listopada 2017 r. otwiera nabory wniosków w konkursach nr: RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17, RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17 oraz RPSL.07.04.02-IP.02-24-048/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2017 Nabór wniosków w ramach poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 30 listopada 2017 r. otwiera nabór wniosków w konkursie nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2017 Nowe nabory wniosków w ramach poddziałań 11.4.1 Kształcenie ustawiczne ZIT, 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego i Zachodniego oraz 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 25 i 30 listopada 2017 r. otwiera trzy nabory wniosków w konkursach RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17, RPSL.11.04.02-IP.02-24-051/17, RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 oraz RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2017 Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu z działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

25 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2017 Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursie z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17 z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2017 Nabór wniosków w ramach Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 30 listopada 2017 r. otwiera nabór wniosków w konkursie dotyczącym Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs (nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2017 LSI2014 vs SIWIZ

Porównanie systemów wspierających RPO WSL 2007-2013 i RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2017 Nowe nabory wniosków w ramach poddziałań 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego i Zachodniego oraz 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 25 i 30 listopada 2017 r. otwiera trzy nabory wniosków w konkursach   RPSL.11.04.02-IP.02-24-051/17, RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 oraz RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

20 października 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach miał przyjemność występować podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw na sesji panelowej „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.10.2017 Dwa nabory wniosków w ramach Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT (Południowy i Zachodni)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 25 i 30 listopada 2017 r. otwiera dwa nabory wniosków w konkursach dotyczących Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT (Południowy oraz Zachodni) - konkursy RPSL.11.04.02-IP.02-24-051/17 oraz RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2017 RAZEM ZMIENIAMY ŚLĄSKIE - nowy numer Biuletynu Informacyjnego RPO WSL

Nowy egzemplarz bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego RPO WSL jest już dostępny. Także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

20 października 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach miał przyjemność występować podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw na sesji panelowej „Śląski inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2017 Brak złożonych wniosków w ramach konkursu z poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego

Brak złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17 z poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2017 Listy wniosków złożonych w konkursach z podziałań 8.1.1, 8.1.2 oraz 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Przedstawiamy listy złożonych wniosków w ramach konkursów RPSL.08.01.03-IZ.01-24-185/17 , RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17 oraz RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.10.2017 Klastry energii bodźcem rozwoju lokalnego i regionalnego

Zapraszamy na bezpłatną konferencję pt. „Klastry energii bodźcem rozwoju lokalnego i regionalnego”, objętą honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego - Michała Gramatyki.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.10.2017 Listopadowy deszcz naborów - szkic na 27.10.

Tego roku listopad w Śląskiem będzie obfitował w potężne opady nowych możliwości (:P). Od dziś można składać wnioski w //liczba// nowych naborach - wsparcie uzyskają beneficjenci dążący/chcący/zmierzający do //tutaj: to czego dotyczą nabory - np. rozbudowa infrastruktury przedszkolnej/modernizacja s...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.10.2017 Wnioski o dofinasowanie zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.10.2017 Przedłużenie terminów w konkursie z poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego

Zarząd Województwa Śląskiego 17 października br. dokonał zmiany terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2017 Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z działania 11.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddziałań dotyczących Wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2017 Konferencja 'Klastry Energii bodźcem rozwoju lokalnego i regionalnego' - szkic na 23.10.

Tego roku listopad w Śląskiem będzie obfitował w potężne opady nowych możliwości (:P). Od dziś można składać wnioski w //liczba// nowych naborach - wsparcie uzyskają beneficjenci dążący/chcący/zmierzający do //tutaj: to czego dotyczą nabory - np. rozbudowa infrastruktury przedszkolnej/modernizacja s...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2017 Listopadowy deszcz naborów - szkic na 27.10.

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2017 Wnioski o dofinasowanie zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

Zarząd Województwa Śląskiego 17 października br. dokonał zmiany terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2017 Przedłużenie terminów w konkursie z poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego

Przedstawiamy listę projektów, które zakwalifikowały się do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2017 Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych (RPZ Zdrowa Matka i dziecko)

Jak duży jest Lokalny System Informatyczny Województwa Śląskiego? Jak wielu ma użytkowników? Dowiesz się tego z przygotowanej przez nas infografiki.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2017 Słowem o LSI

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 20 listopada 2017 r. otwiera nabór wniosków w konkursie konkurs RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2017 Nowy nabór wniosków w ramach poddziałania 8.2.3 Wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Wprowadziliśmy zmiany w  w naborze wniosków z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2017 Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych (RPZ Zdrowa Matka i dziecko)

Przedstawiamy listę projektów, które zakwalifikowały się do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2017 Słowem o LSI

Jak duży jest Lokalny System Informatyczny Województwa Śląskiego? Jak wielu ma użytkowników? Dowiesz się tego z przygotowanej przez nas infografiki.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2017 Nowy nabór wniosków w ramach poddziałania 8.2.3 Wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 20 listopada 2017 r. otwiera nabór wniosków w konkursie konkurs RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2017 Wnioski złożone w konkursach w ramach poddziałań 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI oraz 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

Wprowadziliśmy zmiany w  w naborze wniosków z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2017 Zmiany w konkursie w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

17 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2017 Wybrano wnioski do dofinansowania z działania 3.2 Innowacje w MŚP

17 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał kolejne projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2017 Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zarząd Województwa Śląskiego 17.10.2017 r. dokonał zmiany terminu zakończenia naboru wniosków z poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT, konkurs nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2017 Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach z poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT

17 października 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 11.0 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.0

W dniach 18-20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się największe spotkanie firm sektora MŚP w Europie - VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2017 VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.10.2017 Zmiany w konkursie w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Wprowadziliśmy zmiany w  w naborze wniosków z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.10.2017 Wybrano wnioski do dofinansowania z działania 3.2 Innowacje w MŚP

17 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.10.2017 Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

17 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał kolejne projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.10.2017 Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach z poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT

Zarząd Województwa Śląskiego 17.10.2017 r. dokonał zmiany terminu zakończenia naboru wniosków z poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT, konkurs nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.10.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.0

17 października 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 11.0 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.10.2017 VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 18-20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się największe spotkanie firm sektora MŚP w Europie - VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.10.2017 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Subregionu Centralnego

10 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.10.2017 Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

4 października 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.10.2017 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Subregionu Centralnego

10 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.10.2017 Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

10 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.10.2017 Konkurs Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi!

Właśnie ruszył konkurs dla mieszkańców województwa śląskiego „Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi”, w którym zadaniem uczestników jest pomysłowe uzupełnienie tekstów dymków do rysunku. Zabawa odbywa się na stronie http://slaskieprzyspieszamy.pl/konkurs/ od 9 do 22 października.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys