O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


23.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.2

21 listopada 2017 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 11.2 wraz z załącznikami. Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.1

14 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 11.1 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ze względu na kontynuowanie prac technicznych platformy PeUP SEKAP (www.sekap.pl) od 20 listopada 2017 r. do 22 listopada 2017 r. nie będzie możliwości automatycznego przesyłania dokumentów z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) do SEKAP-u.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT Subregionu Centralnego

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów poddziałań 11.2.1-3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów:RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17; RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17; RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.1

14 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 11.0 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ze względu na planowane prace techniczne na platformie PeUP SEKAP (www.sekap.pl) 17 listopada 2017 r. od godziny 14:00 do 18 listopada 2017 r. do godziny 18:00, Lokalny System Informatycznym (LSI 2014) również będzie niedostępny w tym czasie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.11.2017 Projekt wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym z poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny

Projekt wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ze względu na planowane czasowe wyłączenie platformy SEKAP 17 listopada 2017 r. od godziny 16:00 do 18 listopada 2017 r. do godziny 12:00 w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014) nie będzie możliwości automatycznego przekazywania dokumentów do SEKAP.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.11.2017 Ocena formalna w ramach konkursu z poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej oraz szczegółowy harmonogram konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.11.2017 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu

W imieniu organizatora – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach – zapraszamy na konferencję „Fundusze Europejskie dla firm – znajdź wsparcie na rozwój biznesu”. Wydarzenie będzie miało miejsce 15 listopada w Hotelu Altus Prestige w Katowicach, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczoś...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.11.2017 Utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach

14 listopada 2017r. (wtorek) od godziny 15:00 nastąpią utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.11.2017 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu

W imieniu organizatora – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach –zapraszamy na konferencję „Fundusze Europejskie dla firm – znajdź wsparcie na rozwój biznesu”. Wydarzenie będzie miało miejsce 15 listopada w Hotelu Altus Prestige w Katowicach, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczośc...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.11.2017 Lista wniosków złożnonych w konkursie z poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.11.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii dla RIT Subregionu Zachodniego

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.11.2017 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

7 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.11.2017 Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddziałań dotyczących 'Zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.11.2017 Wnioski o dofinansowanie złozone w ramach konkursu z poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.11.2017 Listy wniosków złożonych w konkursach z podziałań 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Przedstawiamy listy złożonych wniosków w ramach konkursów RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17, RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17.     
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.11.2017 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ze względu na planowane prace modernizacyjne, Usługa BIR1 (REGON) nie będzie dostępna w dniu 08.11.2017 (środa) w godz. 16:00 - 18:00.Przerwy w dostępie dotyczyć będą także Wyszukiwarki REGON 'on-line'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii dla ZIT Subregionu Centralnego

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16 dla poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii dla RIT Subregionu Zachodniego

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2017 Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddziałania 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI oraz poddziałania 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddziałań  9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI oraz poddziałania 9.2.3. Rozwój ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2017 Anulowanie konkursu w ramach działania 1.3

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2017 Wręczenie nagród z Henrykiem Sawką - transmisja na żywo

Znamy już laureatów konkursu „Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi“ w ramach tegorocznej kampanii promującej RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2017 Nieczynny Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie

Informujemy, że zaktualizowano listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania, obejmujących obszarem realizacji Subregion Centralny w ramach konkursu z poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia - konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia po procedurze odwoławczej

Z przyjemnością informujemy, że w ciągu ostatnich kilku tygodni systematycznie zyskiwaliśmy nowe pokłady waszej sympatii na naszym facebookowym profilu. Ostatecznie w ostatnich dniach zdołaliśmy przekroczyć magiczną liczbę 8590 lajków! Ten sukces zawdzięczamy wyłącznie Wam!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2017 Już 8590 osób nas lubi! Z wzajemnością! - szkic noty nt. wzrostu Śląskiego w rankingach Marka Zukerberga

Publikujemy infografikę przedstawiającą dwie metody składania gotowych dokumentów do SEKAP. Rekomendowaną przez nas automatyczną oraz 'ręczną' obarczoną ryzykiem wystąpienia problemów przy weryfikacji sumy kontrolnej CRC.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2017 LSI jak szybko i sprawnie złożyć do urzędu gotowy dokument

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2017 Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego

Anulowanie konkursu o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3. Profesjonalizacja IOB.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2017 Anulowanie konkursu w ramach działania 1.3

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2017 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu złożonego w ramach działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w związku ze zmianą zapisów Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - ustawy wdrożeniowej, postępowanie w zakresie procedury odwoławczej wszczęte od dnia...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.11.2017 Zmiany w procedurze odwoławczej

Instytucja Organizująca Konkurs  (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia po procedurze odwoławczej

Informujemy, że zaktualizowano listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania, obejmujących obszarem realizacji Subregion Centralny w ramach konkursu z poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia - konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2017 Już 8590 osób nas lubi! Z wzajemnością! - szkic noty nt. wzrostu Śląskiego w rankingach Marka Zukerberga

Z przyjemnością informujemy, że w ciągu ostatnich kilku tygodni systematycznie zyskiwaliśmy nowe pokłady waszej sympatii na naszym facebookowym profilu. Ostatecznie w ostatnich dniach zdołaliśmy przekroczyć magiczną liczbę 8590 lajków! Ten sukces zawdzięczamy wyłącznie Wam!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2017 LSI jak szybko i sprawnie złożyć do urzędu gotowy dokument

Publikujemy infografikę przedstawiającą dwie metody składania gotowych dokumentów do SEKAP. Rekomendowaną przez nas automatyczną oraz 'ręczną' obarczoną ryzykiem wystąpienia problemów przy weryfikacji sumy kontrolnej CRC.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2017 Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2017 Anulowanie konkursu w ramach działania 1.3

Anulowanie konkursu o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3. Profesjonalizacja IOB.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2017 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu złożonego w ramach działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.11.2017 Anulowanie konkursu w ramach działania 1.3

Anulowanie konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB, typ projektu 1. „Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców” oraz typ projektu 2. „Rozwój i udo...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.11.2017 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu złożonego w ramach naboru nr: RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.11.2017 Zmiany w procedurze odwoławczej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w związku ze zmianą zapisów Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - ustawy wdrożeniowej, postępowanie w zakresie procedury odwoławczej wszczęte od dnia...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2017 Anulowanie konkursu w ramach działania 1.3

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o konieczności anulowania konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB, typ projektu 1. „Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2017 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu złożonego w ramach naboru nr: RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2017 Zmiany w procedurze odwoławczej

Informujemy, że w związku ze zmianą zapisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - ustawy wdrożeniowej, postępowanie w zakresie procedury odwoławczej wszczęte od dnia 2 września 2017r. będzie pr...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.11.2017 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Instytucja Organizująca Konkurs  (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys